Arhive autor

Biserica Maranata Vulcan

Mesajul bisericii


  Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor şi nu vă spurcaţi cu idolii lor! …umblaţi întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le. (Ezechiel 20:18-19) 

Rugăciune pt.Bis.Creştină Penticostală Maranata Vulcan Hd.


     Suntem o Biserică Apostolică clădită prin Duhul Sfânt cu temelia pe Cuvântul lui Dumnezeu. Bazele sau mai bine zis naşterea Bisericii Penticostale în oraşul Vulcan a avut loc în perioada anilor 1953-1954, într-o căsuţă mică, într-o cămăruţă unde aveau părtăşie cu D-l circa 5 (cinci) familii. Cu trecerea timpului membrii Bisericii s-au înmulţit odată cu fluctuaţia muncitorilor veniţi să lucreze la mina din localitate, şi astfel a fost nevoie de schimbarea clădirii. S-a cumpărat o altă casă mai mare care la fel cu trecerea anilor a fost nevoie să se treacă la modificarea ei, prin dărâmarea zidurilor despărţitoare, înălţarea ei şi consolidare. Astfel s-a ajuns la un spaţiu mai mare pt. cei avizi după Cuvântul lui D-zeu, dornici să-şi petreacă timpul în Casa de Rugăciune. Acum după mai bine de jumătate de veac, prin furtuni, viscole, vijelii, cutremure, care au lovit asupra Bisericii, pe lângă faptul că spaţiul este neâncăpător pt. cei 320 (trei sute douăzeci) de membri pe care îi are Biserica acum, zidurile şi structura clădirii au început să aibă fisuri şi cu cât biserica (clădirea) a cedat cu atât mai mult Biserica lui Cristos s-a consolidat şi a crescut devenind neâncăpătoare. Este nevoie de ridicarea unei noi clădiri, rezistente şi în care atât membrii Bisericii cât şi cei însetaţi după Cuvântul lui D-zeu să aibă loc. Pt. aceasta Comunitate Penticostală din Vulcan s-a hotărât să înceapă construcţia unui nou Lăcaş de Cult ,începând din această toamnă.  Pt. ca lucrarea să se facă în condiţii optime, avem nevoie de foarte multe lucruri pe care le ştim fiecare; (buget, proiectanţi, utilaje, materiale, mână de lucru, şi ca să le putem avea pe toate este nevoie de mila Creatorului şi de rugăciunea noastră a tuturor. Pt. toţi cei ce vizitaţi acest blog, vă rugăm în Numele D-lui să mijlociţi în rugăciune pt. noi şi lucrarea care ne stă în faţă, şi totodată vă rugăm să anunţaţi în Bisericile de unde faceţi parte că Biserica soră din Vulcan îi solicită să stăruiască în rugăciune împreună cu noi, pt. bunul mers al lucrării. Vrem ca această Biserică să fie zidită pe stâncă (Cristos) şi piatra de temelie să fie pusă de Creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu., iar piatra din capul unghiului să fie Isus Cristos. Efeseni  2.20-21  Noi vă mulţumim în Numele D-lui Isus Cristos pt. înţelegerea de care daţi dovadă în a fi în unitate cu noi în rugăciune, şi vă salutăm cu un verset din Sf. Scriptură; “Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pt. toţi sfinţii. ”Efeseni.6.18
D-l să vă dea multe Binecuvântări.Har şi Pace tuturor. Amin       Nelu Marţian

Blogul în „VIZORUL” Mapamondului


%d blogeri au apreciat asta: