Mesajul din 22.04.2012


26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”

27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”

28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

29 „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”

Ioan 20:26-29

CONSTANTIN VOLINTIRU (pentru noi e taina mare)


 

Dumnezeul tău e viu?


Dacă-L ţii pe Dumnezeu
Într-o ramă încuiat,
Cum poţi spune, cum poţi crede
Că din morţi a înviat?

Dacă L-ai făcut statuie
Din aur sau chiar din lut,
Cum poţi spune că e viu
Când El viaţă n-a avut?

Spune-mi, Dumnezeul tău
La care pios te-nchini,
Îţi ascultă rugăciunea,
Aude când tu suspini?

Dacă încă nu-L cunoşti
Pe Isus Cel veşnic viu,
Atunci toată viaţa ta
E-ntuneric şi pustiu!

Căci Isus este Lumina,
Adevărul minunat
Ce la Golgota pe cruce
A murit şi-a înviat!

Locuieşte doar în inimi
Ce-L iubesc necontenit,
Te aşteaptă şi pe tine
Căci şi tu ai fost iubit!

Chiamă-L azi în viaţa ta
Pe Isus, Emanuel,
Şi vei fi o veşnicie
Sus în ceruri lângă El! Amin!

Vulcan 20 apr.2012       Maria Luca

%d blogeri au apreciat: