DESPRE NOI „BISERICA”


Suntem de neam sfinţit, din Dumnezeu, Şi, blazonaţi de sacra obârşie, Stăm vertical, stăm demni, fără trufie, Smeriţi, însă încrezători mereu. Suntem copiii Celui Preaînalt, Ai Celui ce-a făcut şi face încă Să curgă-n noi, când stăm lipiţi de Stâncă, Tărie din tăria-I de bazalt. Noi ţinem fruntea […]