Mesajul din 31.03.2012


 Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învianesupuşi putrezirii,şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor săse îmbrace înnemurire. Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăcaîn nemurire,atunci se va împlini cuvântul care este scris:”Moartea a fost înghiţită de biruinţă”.

1 Corinteni 15:51-54

CLAUDIU TODECIU (Predică)


Rugăciune de seară


Când soarele îşi stinge şi ultima văpaie
Şi-ncep să se aprindă pe cer steluţe, mii,
Eu, mă retrag din nou la mine în odaie,
M-aplec în rugăciune şi Te aştept să vii!

În inimă zidesc altar de închinare,
Pun piatră peste piatră, cuvânt peste cuvânt,
Te rog să-mi fii Isuse aici, un veşnic soare,
Să nu mă rătăcesc în beznă pe pământ!

Te rog prin Duhul Sfânt să-mi cercetezi fiinţa,
S-aduci înviorare în trupul obosit,
În lupta cea mai grea să capăt biruinţa,
Căci Tu eşti Stânca unde sunt veşnic ocrotit!

Din nou se lasă seara peste lume…
Se sting pe rând lumini…e linişte deplină…
Eu îmi aplec genunchii sfios, în rugăciune:
„Rămâi cu noi Isuse, în noaptea ce-o să vină!” Amin!

Vulcan 30 martie 2012    Maria Luca

%d blogeri au apreciat asta: