Bagheta


“Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Cristos;”(Romani 12:4-5a)

Pe un pământ ce poartă dureros
O lume-ntr-o continuă nevroză,
Apare discordant de luminos,
Din alte sfere, trupul lui Cristos
Cu mădulare-n sfântă simbioză,

Cu mii şi mii de ochi şi mii de guri
Şi, de asemenea, mii de picioare
Unite-n nesfârşite legături
Precum urzeala unei ţesături;
Dar mâinile, ah, câte fi-vor oare?

Sunt mâini care oferă ajutor,
Căci de adânci nevoi geme planeta,
Sunt mâini ce mângâie duios, uşor,
Sunt mâini împreunate rugător,
Dar sunt şi mâini ce mânuiesc… bagheta.

Ne închinăm dând slavă Celui sfânt,
Iar inimile noastre gustă zborul
Când sunt înaripate de avânt,
Dar pentru-a ne armoniza în cânt
E necesar să vină… dirijorul.

Atunci când vezi că cei din preajma ta
Şi-au pregătit şi inima, şi gura
Ca Domnului prin cânt a se-nchina,
De simţi că asta e chemarea ta
Aşază pe pupitru partitura.

Orice lucrare poate fi un cor
Când armonia-şi pune eticheta,
Dar cum pe lângă oameni şi decor
Mai e nevoie şi de dirijor,
De-i voia Domnului, preia bagheta!

Vulcan 27 sept.2010   Simion Felix Marţian

Meditaţii creştine:


În procesul de a I se aduce închinare, Dumnezeu transmite din prezenţa Sa oamenilor.

 Dumnezeu promite că o să-Si facă cunoscută prezenţa în mijlocul poporului,când acesta se adună şi I se închină. Pe de altă parte, unde poporul lui Dumnezeurefuză constant adevărata închinare spirituală, prezenţa Lui manifestată este experimentată foarte rar.

 În mod sigur, ceea ce ocupă întreg timpul şi energiile cerului trebuie să fie un model perfect pentru pământ.´

 Când ne închinăm împreună, ca o comunitate de creştini vii, nu ne închinăm singuri, ne închinăm cu toată compania cerului.´ 

Mesajul din 09.02.2012:


 Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El. Căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi, şi pedepseşte aspru pe cei mândri.   Ps.31:23

%d blogeri au apreciat asta: