Iubesc,deci existChiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii,şi n-aş avea dragoste,nu sunt nimic.(1Corinteni 13:2)

Lipsită mi-ar fi de ecou vorbirea
Chiar îngerească limba dac-ar fi,
Aramă etalându-şi zăngănirea,
Dacă nu-mi acordez,iubind,trăirea
Şi nu-l conjug,trăind,pe „a iubi”.

Dacă tot ghemul tainelor profunde
Cu iscusinţa mea l-aş dezlega
În creuzetul cu idei fecunde,
Aş fi nimic,mergând către niciunde
Dacă-n iubire nu m-aş îmbrăca.

Credinţa toată dacă mi-ar fi dată
Şi-n mine-ar locui puterea ei
Încât să pot redesena o hartă
Cu munţi ascultători,de rocă spartă,
Fără iubire n-aş avea temei.

De-aş fi colos de generozitate
Cu mâini de aur care dăruiesc,
N-aş fi mai mult decât o nulitate,
Lipsit de sens şi de coordonate
De n-aş avea-n vocabular „iubesc”.

Să fiu „nimic”? Să fiu fară valoare?
Nu,eu am fost creat spre-a moşteni
Dumnezeiasca cerului splendoare
De-aceea caut cu înflăcărare
Să-mi însuşesc iubirea zi de zi

Şi prind contur din forme recreate,
Din focul ce se-aprinde-n duhul meu
Arzând a neiubirii răutate;
Iubind,exist,deci am identitate
Căci dragostea-i din cer,din Dumnezeu.

Amin                 Simion Felix Marţian
Vulcan,27 sept.2011

Tineri „LUPTĂTORI PE GENUNCHI”


..

Tinerii Bisericii Penticostale Vulcan HD îndrumaţi de liderul de tineret Silviu Alin Băngean şi călăuziţi de Duhul lui D-zeu, au hotărât ca în fiecare zi de vineri începând cu orele 6:30 dimineaţa înainte de a merge la şcoală să se întâlnească la Biserică la un timp de Părtăşie între ei şi împreună cu Cristos prin rugăciune „Căci acolo unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu sunt şi Eu în mijlocul lor Matei 18.20 ” Un lucru foarte plăcut înaintea D-lui, să (LUPŢI) pe genunchi (lupta împotriva somnului, a vrăşmaşului care pune obstacole în cale şi al eului propriu şi să începi ziua cu rugăciune, să-ţi pui credinţa (zilei care urmează) în D-l. Sunt hotărâţi să nu înceapă cursurile şcolare fără a lupta împotriva tuturor lucrurilor neplăcute care s-ar putea întâmpla în acea zi la şcoală, şi cum altfel dacă nu prin rugăciune, fiind ferm convinşi căci rugăciunea este ascultată. Rugăciunea făcută cu credinţă are mare putere înaintea lui D-zeu. De ce sunt luptători?

Gândiţi-vă cât este de greu să te trezeşti la o oră aşa matinală să ajungi până la ora 6:30 la Biserică şi apoi la scoală la ore unde pleacă încrezători că sunt călăuziti de D-l. D-zeu e tăria lor în această luptă şi ei sunt conştienţi căci ziua începută cu D-zeu şi prin rugăciune este foarte benefică fiecăruia. „D-l să-ţi fie desfătarea şi El î-ţi va da tot ce-ţi doreşte inima Ps.37.4” Cineva spunea (SATAN RÂDE DE EFORTURILE NOASTRE DAR TREMURĂ CÂND NE RUGĂM) D-zeu să le dea putere mai departe, biruinţă împotriva lui satan şi credinţă în D-zeu că tot ce vor cere în Numele Lui vor primi iar noi ca părinţi avem datoria să-i susţinem în rugăciune ca ei să rămână statornici pe Calea lui D-zeu Tinerii din Vulcan vă provoacă pe toţi cei interesaţi să VĂ ÎNROLAŢI ÎN OASTEA DE LUPTĂTORI PE GENUNCHI. D-zeu să Binecuvinteze lucrarea şi pe LUPTĂTORII ei. AMIN                         Nelu Marţian

„ECOURI”la: Serviciu de Ordinare în slujba de prezbiter şi diaconi


„Deaceea, fraţilor,alegeţi dintre voi şapte bărbaţi,vorbiţi de bine,plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune,pe cari îi voi pune la slujba aceasta”. Faptele Apostolilor 6.3    Ce poate fi mai minunat pt.un copil a lui D-zeu,ca; cinstea de a fi ales de „sobor” ,la marele rang de „slujitor”în Biserica lui D-zeu.  „Ce bine e când fraţii ,în pace se unesc, şi-n dragoste cu toţii pe D-l Îl „slujesc” În Bis.Creştină Penticostală  Maranata Vulcan Hd. ,a avut loc un astfel de eveniment,de mare bucurie,pe data de 02.10.2011                               Marea cinste  de a fi aleşi de către membrii Bis. au avut-o :                                                                         1.  Fr.Ghiţă Turcu –prezbiter(a slujit timp de 9(nouă)ani ca diacon                                                                                                                2.  Fr.Simion Felix Marţian–diacon                                                                                                                                                                           3.  Fr.Virgil Cuşniriuc–diacon                                                                                                                                                                                      4.  Fr.Emil Mileşan–diacon                                                                                                                                                                                                5.  Fr.Petrică Berbecea–diacon                                                                                                                                                                                  Invitaţi din partea bisericii ,pt.slujba de ordinare au fost:                                                                                                                                       1. Fr.Moise Lucaci(păstor judeţean)care a susţinut şi predica de bază pt.ordinare                                                                             2.Fr.Ile Traian(păstor zonal) care a prezidat întreg programul                                                                                                                             Invitaţi din partea celor aleşi ,au fost;                                                                                                                                                        1Fr.Ghiţă Marţian (Ciceu-Giurgeşti B.N)                                                                                                                                                                     2.Fr.  Vasile Cirţ (Gearmata  Timişoara)                                                                                                                                                                          3. Fr. Popescu  (Orăştie)                                                                                                                                                                                                      Toţi aceşti fr.invitaţi,au rostit un mesaj  pt.cei aleşi,un cuvânt de îmbărbătare,sfaturi utile pt.lucrarea care le stă în faţă,şi urările de;”Binecuvântări Cereşti”.  Din partea bisericii locale,mesajele au fost transmise prin :                                                          1.  Fr.Filip Cazacu (păstor)                                                                                                                                                                                               2.  Fr.Daniel Nedelea (păstor)                                                                                                                                                                                           Întreg serviciu de ordinare ,a fost alimentat şi hrănit spiritual,prin imnuri de laudă aduse lui D-zeu,intonate de (corul bis.şi grupuri de laudă).  A fost o mare bucurie ;în ceruri,în biserică şi în sufletele tuturor celor prezenţi,bucurie care radia de pe feţele tuturor,iar prezenţa lui D-zeu s-a făcut simţită ,în toată perioada slujbei Dorim ca D-l să-i binecuvânteze cu Binecuvântări Cereşti,să le dea putere şi răbdare în lucrarea care le stă în faţă,iar noi cei care suntem „slujiţi „de ei,avem datoria morală şi creştină  să-i purtăm în rugăciune,deoarece sunt aleşii D-lui şi aleşii noştri.  Amin                                   Nelu Marţian                                                                     VIDEO (serviciu de ordinare)                                                                                                                                                                                                                                                                               

,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PHOTO (serviciu de ordinare)             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

%d blogeri au apreciat asta: