Mesajul din 22.11.2011


  Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârşit şi păzeşte toate legile Mele, şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri. (Ezechiel 18:21) 

Citate:


“În această lume-inchisoare, Biblia este o fereastră prin care putem să privim în eternitate.”

„BUCURIA”din sufletele zdrobite


Copii de la „CASA DE COPII”din Vulcan Hd.în vizită la Bis.Creştină Penticostală„MARANATA”Vulcan                                                                                    

Duminică 20 nov.2011,în Bis.Creştină Penticostală „MARANATA”din Vulcan,s-a auzit deodată,un „zumzet de albine”(copii) glăscioare de copii,şi o unduire de trupuri firave,şi-a făcut apariţia în Locaşul de Închinare ,cu dorinţa în inimile lor plăpânde,”Vrem şi noi,Vrem şi noi”să-L slăvim pe D-zeu,ceea ce s-a şi întâmplat.Vă dezvăluim tainele acestei întâmplări: Copiii de la Casa de Copii din Vulcan,însoţiţi de asistenţi sociali,au fost îndrumaţi şi solicitaţi să facă acest pas,de către tinerii inimoşi din GR.DE TINERI VOLUNTARI ,din Bis.Creştine din Valea Jiului,care au în activitate,lucrarea de sensibilizare a opiniei publice,şi totodată de implicare a bisericilor,în ajutorarea acestor copii,mare parte din ei cu dizabilităţi,mulţi părăsiţi de familie,orfani,care au nevoie de ,omângăiere,o vorbă dulce,un cuvânt frumos,un pat cald,un acoperiş,şi totodată să se simtă şi ei că sunt băgaţi în seamă de cineva ,şi să nu mai fie marginalizaţi de societate.Iată că D-zeu lucrează şi astăzi,căci Cuv.Lui spune:” „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.”Luca 18.16.  D-zeu a pus în inima unor tineri evlavioşi din Bis.Baptiste şi Penticostale de pe Valea Jiului,,dorinţa de a se implica în lucrarea cu copiii de la Casele de Copii,învăţându-I despre Isus,cântări şi versete biblice,participând cu ei la slujbele din biserici,unde au şi un program al lor,şi totodată ,activităţi în aer liber. Dintre aceştia amintim câţiva :Sorin Suciu din Lupeni ,care este şi coordinator ,iniţiator al GRUPULUI DE VOLUNTARI.  Alin şi Rebeca Rusu,Debora Turcu,EsteraTurcu,Andrei Cazacu etc.,care împreună cu aceşti copii,au pornit într-un turneu prin Bis.din Valea Jiului,lăudând pe D-zeu prin cântări de laudă,pregătiţi fiind de tinerii implicaţi ,împreună cu asistenţii sociali. Fiecare dintre aceşti tineri ,se vor ocupa de copii,învăţându-I din Cuv. Lui D-zeu,cântări de laudă,rugăciuni,şi împreună colindând acest ţinut al Văii Jiului,şi el uitat de mult,slăvind pe D-zeu,arătânduşi bucuria care le inundă sufletele,prin faptul că se simt şi ei cineva. Centrul de copii din Vulcan este condus de doamna Vâlc Cristina ,director al acestui centru.,şi are în îngrijire 33 de copii dintre care 23 copii cu dizabilităţi (handicap). În Lupeni sunt 25 copii la Centru de Stat şi 10 copii la Bis Baptistă. Turneul lor va fi următorul;           Duminică 27.nov 2011 –Bis. Baptistă Lupeni ,04.dec.2011 Bis.Penticostală Lupeni, 11.dec.2011 Bis.Penticostală Uricani.  V-am prezentat doar câteva aspecte din activitatea grupului de tineri voluntari creştini şi a cadrelor din conducerea Caselor de Copii din Valea Jiului . O să revenim cu noi informaţii pe parcurs.  Bucuria copiilor s-a văzut pe faţa lor. Au cântat cu mult élan,s-au bucurat că au putut face şi ei un lucru util de care să se bucure şi alţii. La sfârşitul programului au fost recompensaţi cu daruri din partea Gr. De copii “ÎNGERAŞII”ai Bis.Maranata.  Dorim ca D-zeu să-i ocrotească,să-i ţină sub Aripa Sa ,să le deschidă ochii spre Adevăratul TATĂ ,D-ZEU,iar „VOLUNTARILOR”să le dea putere să meargă înainte în lucrare,nimic să nu le stea în cale.         ÎNAINTE TINERILOR,CU DOMNUL”                         Nelu Marţian

            

%d blogeri au apreciat asta: