Nu vreau nimic aici…


   Nu vreau nimic aici
Pe-acest pământ străin,
Nu cer nimic, ci vreau
Cu dor să mă închin…

Eu ştiu că va veni…
Îl vreau aici, în piept…
Cu teamă şi speranţă
Să-I spun cât Îl aştept!

Şi când va fi aici,
Va osândi purtarea mea…
Căci ştiu, am mai greşit,
Dar El mă va ierta!

Şi dacă totuşi, supărat,
Nu va veni acum?
Mă doare lacrima şi gândul
Că L-am pierdut pe drum!

Nu cer nimic…nimic nu vreau…
Mi-e dor de Domnul meu!
Implor prezenţa Lui Divină
În viaţa mea, mereu! Amin

Vulcan 13.ian.2012    Maria Luca

Isus Cristos (partea a doua)


Moartea şi învierea
Perioada în care Isus Cristos a activat pe pământ, ca om, a fost estimată la aproximativ trei ani, fapt ce reiese din Sf. Scriptură unde se specifică trei sărbători ale paştelui la care a participat în timpul activităţii Sale. Ioan 2.13, Ioan 6.4. În perioada cât „omul” Isus a activat pe pământ în slujire, a chemat la El pe cei doisprezece apostoli, a învăţat poporul despre lucrarea Tatălui, a predicat deschis şi limpede întregului popor, şi-a confirmat Dumnezeirea prin minuni şi semne mari înaintea norodului. Cu timpul cei care Îl urmau şi Îl ascultau, s-au împuţinat şi astfel Isus a ajuns să vorbească mai mult ucenicilor, iar poporului a vorbit prin pilde. Întrega Sa activitate este relatată de cei patru evanghelişti; Matei,  Marcu, Luca şi Ioan. D-l Isus a mărturisit adeseori ucenicilor ceea ce urma să se întâmple, în următoarea perioadă de timp, şi anume despre moartea şi învierea Sa. Matei 20.26, Marcu 9.31 Trebuie să ştim că, credinţa creştină rezistă sau scade după cum este de adevărat că Isus Cristos a înviat din morţi a treia zi. Credinţa este bazată ori pe fapte şi istorie, ori dacă nu este o simplă poveste.

 Toată viaţa Sa petrecută pe pământ Isus a fost mereu sub semnul suferinţei. El care era fără de păcat, n-a cunoscut şi n-a făcut păcat, a trăit într-o lume a păcatului, a morţii şi a despărţirii de D-zeu. Cele mai culminante clipe de suferinţă, din viaţa lui Isus, au fost clipele de pe Golgota, iar cel mai greu moment pt. El a fost atunci când a luat asupra Sa păcatele omenirii, păcatele tale şi ale mele, şi astfel prin moartea Lui, noi să avem viaţă Matei 8.20, Ioan6.66, 2Cor5.21 Moartea şi învierea lui Isus Cristos au o însemnătate mare. In primul rând trebuiau să se împlinească scripturile, aceasta fiind cerinţa lui D-zeu, apoi să şteargă păcatele noastre şi să nimicească puterea lui satan. Isaia 53.2-7, Ioan1.29  Confirmarea învierii lui Isus reiese din următoarele aspecte; 1. -Femeile au mers la mormânt şi au găsit piatra răsturnată iar El nu era în mormânt, totodată şi prin mărturia îngerilor. Luca 24.1-7  2. -Petru şi Ioan au intrat în mormânt şi El nu era acolo. Ioan 20.6-9  3. -După înviere S-a arătat ucenicilor şi altor peste 500 fraţi deodată 1Cor. 15.5-8.  3. -Le-a arătat picioarele şi mâinile străpunse. Luca 24.36-40 Deşi toate acestea au fost reale, s-au vehiculat multe supoziţii referitoare la invierea lui Isus. Una dintre explicaţii a fost că, ucenicii I-au furat trupul. Matei 28.11-15 Conducătorii religioşi din vremea aceea au plătit soldaţii ca să spună că trupul lui Isus a fost furat de ucenici în timp ce soldaţii dormeau. Ucenicii au avut de înfruntat torturi şi chinuri pt. declaraţiile şi convingerile lor. Suntem convinşi fiecare din noi că ucenicii nu ar fi riscat să-şi dea viaţa pt. o minciună ceea ce ne duce la concluzia că spuneau adevărul şi deci, Isus nu a fost furat ci a înviat. O altă ipoteză era pusă pe ideea că autorităţile ar fi mutat trupul lui Isus în alt mormânt, dar se pune întrebarea; de ce? , căci erau santinele. Capii religioşi au încercat pe toate căile să împiedice răspândirea veştii că Isus ar fi înviat. Singura teorie plauzibilă a mormântului gol, este că Isus a înviat. Învierea lui Cristos are o mare însemnătate,  În primul rând se atestă că Isus nu a fost biruit ci că El a biruit moartea şi boldul morţii, că este biruitor diavolului. În al doilea rând se confirmă căci credincioşii, adică noi, nu avem un Mântuitor mort, ci unul viu care S-a înălţat la cer. Învierea este temeiul învierii noastre. Isaia 53.11-12 Ioan 11.25-26  Deci dacă Isus a înviat din morţi înseamnă că El este şi astăzi viu şi dovedeşte că este D-zeu. Prin moartea şi învierea Lui, noi avem astăzi viaţă. Toţi ne dorim ca viaţa noastră să aibă un sens, iar Isus ne oferă o astfel de viaţă; bogată şi plină de sens. ”Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug” Ioan 10.10 Activitatea lui Isus în cer după înălţare este; să pregătească locuinţa celor aleşi Ioan 14.2, să apere şi să mijlocească la Tatăl pt. copii Lui Romani 8.34, şi totodată are o lucrare de Mare Preot. Evrei 4.14  Isus Cristos ne face o promisiune: ”Celui ce va birui, Îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie…” Apoc.3.21  Să ne ajute D-l să fim cu toţi biruitori. Amin

Vulcan 2011     Nelu Marţian

VIRGIL CUŞNIRIUC(Mesaj de Anul Nou)


%d blogeri au apreciat asta: