Citate:


Te poti ridica la inaltimile cunoasterii numai coborand in valea inchinarii.

– Richard Wurmbrand-

ALFA &OMEGA


                                                                                                                                 Pământul era pustiu şi gol;peste faţa adâncului de ape era întuneric,şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.  Genesa 1:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      „Eu sânt Alfa şi Omega,Cel dintâi şi Cel de pe urmă,Începutul şi Sfârşitul”  Apocalipsa 22:13   

Păcatul


……este acea latură a fiinţei umane care este predispusă a face răul în detrimetrul binelui, pe care îl ţine încătuşat în interiorul ei. “Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat! ”Iacov 4.17, prin urmare, cunoaşterea binelui şi neânfăptuirea lui constitue  PĂCATUL. Noi de multe ori punem vina pe D-zeu şi pe oameni pt. falimentele din viaţa noastră fără să realizăm căci de fapt cauza reală este la noi înşine. În fiecare din noi există o putere prin care mai uşor facem răul decât binele, iar noi numim această natură umană, această latură negativă care există în fiecare din noi încă de la creaţia Universului drept defect sau eşec. Aceasta este supoziţia noastră, dar Biblia numeşte aceasta PĂCAT. PĂCATUL nu este doar; furtul, crima, beţiile sau desfrânarea ci cum am văzut în versetul scris anterior; cunoaşterea binelui şi neânfăptuirea lui sau mai bine zis facerea răului este chiar  PĂCATUL. Prin urmare omul are nevoie să cunoască  PĂCATUL în sensul de a se recunoaşte un păcătos. Ne-am născut în păcat şi PĂCATUL locuieşte în noi şi cu noi pe pământ, prin îngerul morţii aruncat din Slava lui D-zeu pe pământ lucifer (satan)  “Iată că sânt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama me” Ps.51.5 PĂCATUL a venit in lume printr-un om, omul Adam, prin neascultare şi tot printr-un om, Omul Isus a fost ridicat, prin ascultare “Iată-Mă trimite-Mă”. Biblia îndrumătorul păcătosului spre pocăinţă ne descrie în multe locuri (enigma PĂCATUL ) căci pt. foarte mulţi PĂCATUL este şi va rămâne o enigmă pt. că nu pot să discearnă ce este bine şi ce este rău neavând translatorul (Isus Cristos) şi dicţionarul explicativ (Biblia) cu ei şi în ei, şi făcâd răul crezând că este bine, sau făcând binele numai în favoarea lor si nicidecum al aproapelui lor. “Dacă aţi fi orbi, le-a răspuns Isus, n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi : Vedem. Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. ”Ioan 9.41  Deci noi vedem că ceea ce facem nu este bine ci este rău şi tot înfăptuim acel lucru. Oare nu realizăm că aceasta este un păcat, sau chiar dacă ştim persistăm în al face în continuare?  Lipsa de credinţă în cel ce s-a făcut PĂCAT în locul meu şi-al tău, S-a jertfit pt. păcatele noastre, ştiind lucrul acesta şi neascultând de poruncile Lui înseamnă tot un PĂCAT. “Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. În ce priveşte  păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine. ”Ioan 16.8-9 Prin jertfa lui Cristos El a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea şi PĂCATUL nostru şi prin sângele curs să spele vina păcatului nostru, dar dacă noi nu credem aceasta, rămânem şi creştem mai departe în PĂCAT. Isaia53.6 PĂCATUL este răspândit peste întregă omenirea, şi îşi are reşedinţa în inima celui fără de D-zeu, în lăcaşul celui păcătos. Romani 3.12 Să medităm puţin şi să vedem cum priveşte D-zeu PĂCATUL, ce efect şi ce reacţii are asupra Lui. Din cauza păcatelor noastre D-zeu nu poate asculta rugăciunile noastre, şi tot din această cauză pierdem dreptul de moştenitori cu El la tronul de Slavă. ”…ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi D-zeul vostru, păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte” Isaia 59.2 D-zeu urăşte atât PĂCATUL cât şi pe cel care-l înfăptuieşte, iubeşte dreptatea şi adevărul. Ps.45.7a Înfăptuind un păcat şi continuând a-l face ajungem să fim robi ai lui, şi PĂCATUL să devină stăpânul nostru şi vom fi încătuşaţi de PĂCAT. ”Adevărat adevărat vă spun, le-a răspuns Isus, că, oricine trăieşte în păcat. este rob al păcatului.”Ioan 8.34  Oaltă latură oribilă a PĂCATULUI este moartea. Romani 6.23 Dragii mei D-zeu ne iubeşte atât de mult, şi ne-a înzestrat cu raţiune şi înţelepciune, putând să deosebim binele de rău, şi prin urmare să cunoaştem ce este PĂCATUL, noi doar trebuie să ne ferim de a-l înfăptui, să facem binele pt. a nu avea pierzarea veşnică de la Faţa lui D-zeu. I tesaloniceni 1.7-9. Învăţaţi ce este bine şi ce este rău, faceţi binele, feriţi-vă de  păcat, căutaţi Faţa lui D-zeu, umblaţi pe Căile Lui şi astfel ve-ţi avea parte cu El în Împărăţia Lui. D-zeu să ne dea biruinţă la toţi în lupta cu PĂCATUL. Cuv. de aur al temei este : “Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri şi beţii, nu în curvii şi fapte de ruşine, nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în D-l Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentruca să-i treziţi poftele. ”Romani 13.13-14  Amin   Nelu Marţian
%d blogeri au apreciat asta: