Ev.special:Întâlnirea Gr.Suport C.C.E.S.


Sâmbătă 05.nov.2011 ,în Bis.Creştină Baptistă „GOLGOTA” din municipiul Petroşani                                                                             a avut loc o întâlnire cu Gr. Suport C.C.E.S. (copii cu cerinţe educative speciale)şi nu numai ci a persoanelor cu dizabilităţi ,de orice vârstă, cu persoanele aflate în această situaţie:copii,tineri,vârstnici,femei şi bărbaţi,întâlnire organizată pe întreagă Valea Jiului. Câteva cuv. despre activitatea acestui grup:este un grup de surori din Bisericile Creştine din Valea Jiului care se ocupă cu ajutorul D-lui şi prin bunăvoinţa celor dornici să ajute la această lucrare,de toate persoanele aflate în situaţii puţin îngrijorătoare din punct de vedere al sănătăţii lor din cauza dizabilităţii.Lucrarea cuprinde pe toţi acei care au o boală acută,o dizabilitate,care prezintă o problemă atât pt. el cât şi pt cei din jur şi care au dorinţa să se înscrie în acest grup.Această lucrare nu este sponsorizată de nimeni ci toate activităţile s-au făcut cu donaţii din partea celor care simt cu cel ce suferă ,şi a celor care vor să împlinească cuv.(daţi şi vi se va da). Pt. orice informaţie referitoare la acest grup ,neclarităţi cât şi pt. cei ce au inima largă şi ştiu ce este suferinţa şi vor să facă o donaţie cât de mică (din picături de ploaie se face râul şi oceanul),persoana de contact este sora Eliza Darie din Petroşani :tel.0746145986 sau adresa Email  elizadarie@yahoo.com                                                                                                                                                                   Grupul de organizare al proiectului:

Bauman Mariana (Lupeni)

Darie Eliza (Petroşani)

Gall Tabita (Petroşani)

Luca Mariana (Petrila)

Marţian Mihaela (Vulcan)

Novac Ioana (Petrila)

Vasiu Simona (Lupeni)

voluntari (de exemplu pentru lucrarea cu copiii)

Scopul grupului cuprinde mai multe puncte:1-lucrare Spirituală de alinare şi pace sufletească ,prin lucrări de rugăciune ,vestire a Evangheliei,părtăşie împreună cu Cristos,la întruniri programate 2-lucrare şi sfaturi medicale,prin specialişti ,psihologi,psihiatri, solicitaţi în cadrul întâlnirilor. 3-vizite la domiciliul bolnavilor cu scop de încurajare şi îmbărbătare.  4-organizarea unei tabere anuale pt. toţi înscrişi în acest grup şi fam.lor,pt. înseninarea feţelor brăzdate de suferinţă,a păcii sufleteşti şi a convingerii că viaţa este frumoasă şi merită trăită ,dacă î-L ai pe Isus în inimă. 5-întâlniri cu toţi membrii grupului şi a fam. lor de cel puţin 4-5 ori pe an într-o locaţie dinainte stabilită. Deschiderea întîlnirii a fost făcută de Eliza Darie ,(iniţiatoarea şi coordonatoarea grupului,printr-o rugăciune,cerând prezenţa D-lui peste întreaga lucrare.S-a adus Slavă lui D-zeu prin cântări de laudă şi apoi s-a intrat în „miezul” întâlnirii ,care a avut ca temă de bază,LEGEA 448/2006 ,privind legislaţia referitoare la drepturile persoanelor cu handicap.Tema a fost dezbătută de Melania Faur,consilier juridic din Petroşani.S-au arătat şi aspecte negative ,specificându-se că,sunt persoane care sunt private de aceste drepturi. Să spicuim câteva dintre drepturile persoanelor cu handicap incluse în Legea 448/2006 care au fost dezbătute în faţa auditoriului. 1…au drepturi ,copii şi adulţi ,cetăţeni români cu reşedinţa în Ro. 2…răspunzători pt.aplicarea drepturilor; Autorităţile Statului,repr.Soc.Civile,Org.Nonguvernamentale etc. DREPTURI;…ocrotirea sănătăţii , ocuparea loc.de muncă , asistenţă socială , asist.medicală , transport gratuit , serv. de cazare şi masă gratuite în Staţiunile de tratament , acces liber la: spectacole.muzee,teatre , cazare şi cantină gratuite pt.elevi , scutirea de: impozite,chirie,taxe pe maşini,etc.. Nefiind respectate drepturile,bolnavii în cauză au dreptul să le solicite. În încheiere,s-a acordat consultanţă din partea cadrului juridic,tuturor persoanelor,interesate de anumite proleme existente în viaţa lor şi pe care nu le-au înţeles.Programul s-a încheiat printr-o rugăciune de mulţumire la adresa lui D-zeu,pt toată lucrarea. Pt. mai multe detalii ,urmăriţi expunerea video-întâlnirii…….!                                                                                                                                                  05.nov.2011 Petroşani                             Nelu Marţian                                                                                                                                                                                                                 VIDEO-ÎNTÂLNIREA                                                                                                                                                              

Mesajul din 06.11.2011


Ferice de cel pe care-l alegi
Tu, şi pe care-l primeşti
înaintea Ta, ca să locuiască
în curţile Tale! Ne vom
sătura de binecuvântarea
Casei Tale, de sfinţenia
Templului Tău. Ps 65.4

Judecata lui Dumnezeu (prima parte)


CRITERII DE JUDECATĂ
La marea judecată a D-lui nu va fi nimeni favorizat sau dezavantajat ci va fi judecat după o judecată dreaptă. Acolo nu se va judeca aşa ca acuma, cu anumite favoritisme: (mită, şpagă, cunoştinţe, relaţii, etc.) IOAN12.48b: Cuvântul pe care l-am vorbit EU acela îl va judeca în ziua cea din urmă. Să analizăm puţin criteriile după care vom fi judecaţi, să nu zicem la sfârşit că nu le cunoaştem, căci până nu le vor cunoaste toţi nu va începe judecata.
A) După dreptatea lui D-zeu ….Crezi că D-zeu este drept în tot ce face? Dacă nu, cercetează BIBLIA dacă vrei să fii judecat cu o judecată dreaptă. Vreau să arăt doar cateva pasaje din BIBLIE ca să ne dăm seama cine ne va judeca …Caci EL este un judecator drept 2Tim. 4:8 crede lucrul acesta şi nu vei regreta nimic la ziua judecăţii Cel Atotputernic nu calcă dreptatea Iov 34:12 Fii sigur de acest lucru şi vei merge cu curaj la judecata de pe urmă, dacă ai umblat şi tu drept pe calea LUI Da D-ne D-zeule atotputernice adevarate şi drepte sunt judecăţile TALE Apoc.16.7 Dacă nu crezi lucul acesta vei păşi la judecată cu frică şi teama şi în gând cu întrebările: DACĂ? OARE? SUNT VREDNIC? Deci în concluzie noi fiind drepţi, în aplicarea poruncilor şi legilor LUI şi EL va fi drept cu noi la marea judecată .B) După masura încredinţată noua D-zeu ne-a dat o masură fiecaruia, diferită de la unul la altul, şi la judecată EL va lua în considerare şi masura cu care ne-a încredinţat. Nici un om nu e identic cu celălalt fiecaruia ne-a încredinţat daruri diferite pe care trebuie să le punem în valoare, ..La păgânii neevanghelizaţi cunoştinţa e mai mică crezând doar în lucrurile create. Rom. 1.20 În adevăr însuşirile nevăzute ale LUI, puterea LUI veşnică şi dumnezeirea LUI se văd lămurite de la facerea lumii când te uiţi cu băgare de seamă la ele, la lucrurile făcute de el, aşa că nu se pot dezvinovăţi (vor fi judecaţi). Bogaţii au posibilităţi mai mari ca săracii, vor fi judecaţi nu după bogăţie ci după faptă. Cei sub dictatură au posibilităţi mai mici decât cei din democraţie dar vor fi judecaţi ţi ei. Luca.12:48 Cui I s-a dat mult se va cere mult şi cui I s-a încredinţat mult I se va cere mai mult.C) După faptele noastre ..O judecată care se face şi în zilele noastre, ce să mai spunem de judecata lui D-zeu? EL este drept şi “va răsplăti fiecaruia potrivit faptelor lui. Rom.2.6 Sunt fapte care sunt comise, la care judecata e intr-un fel Matei 25:34-40 (Veniţi binecuvântaţii TATĂLUI …citiţi …şi fapte omise la care judecata este alta. Matei 25:41-46 Duceţivă de la mine blestemaţilor …citiţi…..D) După roada noastra Gândiţi-vă la un simplu copac, ce ve-ţi face cu el dacă nu dă roade? Şi ISUS ne va judeca după roadele noastre. Tot ce facem în numele lui ISUS Luca 19.13, comportarea, lucrarea noastră este arătată ca roadă nepieritoare Ioan 15:16 spune: Nu voi m-aţi ales pe MINE ci EU v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă şi roada voastră să rămână pentru ca orice ve-ţi cere de la TATĂL în NUMELE MEU să vă dea. Deci aducând roadă bună, judecata D-lui va fi după măsură. Toate lucrările noastre sunt arse şi distruse 1Cor.3:15 iar tot ce rămâne, ce este făcut trainic rămâne şi judecata şi rasplata vor fi după masură 1COR.3:14 D-zeul păcii să fie cu noi cu toţi.                                                              Nelu Marţian
%d blogeri au apreciat asta: