Mesajul din 06.11.2011


Ferice de cel pe care-l alegi
Tu, şi pe care-l primeşti
înaintea Ta, ca să locuiască
în curţile Tale! Ne vom
sătura de binecuvântarea
Casei Tale, de sfinţenia
Templului Tău. Ps 65.4

Judecata lui Dumnezeu (prima parte)


CRITERII DE JUDECATĂ
La marea judecată a D-lui nu va fi nimeni favorizat sau dezavantajat ci va fi judecat după o judecată dreaptă. Acolo nu se va judeca aşa ca acuma, cu anumite favoritisme: (mită, şpagă, cunoştinţe, relaţii, etc.) IOAN12.48b: Cuvântul pe care l-am vorbit EU acela îl va judeca în ziua cea din urmă. Să analizăm puţin criteriile după care vom fi judecaţi, să nu zicem la sfârşit că nu le cunoaştem, căci până nu le vor cunoaste toţi nu va începe judecata.
A) După dreptatea lui D-zeu ….Crezi că D-zeu este drept în tot ce face? Dacă nu, cercetează BIBLIA dacă vrei să fii judecat cu o judecată dreaptă. Vreau să arăt doar cateva pasaje din BIBLIE ca să ne dăm seama cine ne va judeca …Caci EL este un judecator drept 2Tim. 4:8 crede lucrul acesta şi nu vei regreta nimic la ziua judecăţii Cel Atotputernic nu calcă dreptatea Iov 34:12 Fii sigur de acest lucru şi vei merge cu curaj la judecata de pe urmă, dacă ai umblat şi tu drept pe calea LUI Da D-ne D-zeule atotputernice adevarate şi drepte sunt judecăţile TALE Apoc.16.7 Dacă nu crezi lucul acesta vei păşi la judecată cu frică şi teama şi în gând cu întrebările: DACĂ? OARE? SUNT VREDNIC? Deci în concluzie noi fiind drepţi, în aplicarea poruncilor şi legilor LUI şi EL va fi drept cu noi la marea judecată .B) După masura încredinţată noua D-zeu ne-a dat o masură fiecaruia, diferită de la unul la altul, şi la judecată EL va lua în considerare şi masura cu care ne-a încredinţat. Nici un om nu e identic cu celălalt fiecaruia ne-a încredinţat daruri diferite pe care trebuie să le punem în valoare, ..La păgânii neevanghelizaţi cunoştinţa e mai mică crezând doar în lucrurile create. Rom. 1.20 În adevăr însuşirile nevăzute ale LUI, puterea LUI veşnică şi dumnezeirea LUI se văd lămurite de la facerea lumii când te uiţi cu băgare de seamă la ele, la lucrurile făcute de el, aşa că nu se pot dezvinovăţi (vor fi judecaţi). Bogaţii au posibilităţi mai mari ca săracii, vor fi judecaţi nu după bogăţie ci după faptă. Cei sub dictatură au posibilităţi mai mici decât cei din democraţie dar vor fi judecaţi ţi ei. Luca.12:48 Cui I s-a dat mult se va cere mult şi cui I s-a încredinţat mult I se va cere mai mult.C) După faptele noastre ..O judecată care se face şi în zilele noastre, ce să mai spunem de judecata lui D-zeu? EL este drept şi “va răsplăti fiecaruia potrivit faptelor lui. Rom.2.6 Sunt fapte care sunt comise, la care judecata e intr-un fel Matei 25:34-40 (Veniţi binecuvântaţii TATĂLUI …citiţi …şi fapte omise la care judecata este alta. Matei 25:41-46 Duceţivă de la mine blestemaţilor …citiţi…..D) După roada noastra Gândiţi-vă la un simplu copac, ce ve-ţi face cu el dacă nu dă roade? Şi ISUS ne va judeca după roadele noastre. Tot ce facem în numele lui ISUS Luca 19.13, comportarea, lucrarea noastră este arătată ca roadă nepieritoare Ioan 15:16 spune: Nu voi m-aţi ales pe MINE ci EU v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă şi roada voastră să rămână pentru ca orice ve-ţi cere de la TATĂL în NUMELE MEU să vă dea. Deci aducând roadă bună, judecata D-lui va fi după măsură. Toate lucrările noastre sunt arse şi distruse 1Cor.3:15 iar tot ce rămâne, ce este făcut trainic rămâne şi judecata şi rasplata vor fi după masură 1COR.3:14 D-zeul păcii să fie cu noi cu toţi.                                                              Nelu Marţian

Mesajul din 05.11.2011


     Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. (Proverbe 3:9,10) 

%d blogeri au apreciat asta: