Închide gura celor ce hulesc Numele Tău!


Doamne ,din această seară am adăugat la motivele de rugăciune cu care vin înaintea Ta  ,încă unul care îmi dădea târcoale de ceva vreame ,mă înţepa ca un spin când îmi era viaţa mai dragă ,dar l-am ignorat ! Însă acum nu o mai pot face !Te rog Dumnezeule închide Tu gura celor ce hulesc Numele Tău !Mă trezesc dimineaţa cu sufletul curat după noaptea plină de pace pe care mi-ai dăruit-o şi,după ce vin înaintea Ta şi-mi las jertfa la altar ,pornesc cu tot avântul să-mi fac datoria de om în societate .Dar, la primul pas pe care am îndrăzneala să-l fac afară din casa mea ,numele celui rău începe să-mi bâzâie sâcâitor la urechi şi mă asaltează din toate părţile .  Multe ore din zi le petrec cu oameni care nu cunosc -sau nu vor să cunoască- dragostea Ta ,care trec nepăsători pe lângă cuvintele prin care încerc să le spun despre Tine ,despre jertfa Ta ! Şi dacă ar fi numai atât….Dar în ignoranţa lor fără limite ei hulesc Numele TĂU , aruncă cu vorbe ce nu-şi au rostul şi care rănesc şi prin nepăsarea cu care sunt rostite ,şi prin însăşi conţinutul lor .Numele Tău este luat în derâdere ,dar cel rău este pomenit des şi îşi face loc tot mai mult în vocabularul uzual . De ce Doamne ? Cât vei mai îngădui acest lucru ? Mă doare atunci când numele Tău nu este rostit cu evlavie ,când nu este cinstit cum se cuvine  şi simt că devin şi eu murdară sufleteşte .Atunci aştept cu nerăbdare să vină timpul când mă reântorc în oaza de linişte şi dragoste care este familia mea ! Aici sufletul meu îşi găseşte liniştea şi pot preţui şi mai mult harul pe care mi l-ai dat atunci când am cunoscut iubirea Ta ce nu are asemănare .Te rog Doamne ajută-mă să pot spune lumii întregi despre Tine şi închide Tu gura celor ce hulesc numele Tău ! Închide-le gura Doamne şi deschide-le inima şi mintea  să Te descopere pe Tine ,ca apoi de pe gura lor să se reverse doar cuvinte pline de laudă şi închinare dăruite Ţie !Eu ştiu Doamne că Tu poţi să faci acest lucru ,căci la Tine totul este cu putinţă !Nu-i lăsa Doamne să ia în derâdere NUMELE TĂU !  Amin !

Vulcan 11.10.2011     Maria Luca

Botezul Domnului


FELIX MARŢIAN

  Prin mâluri, prin nisip, prin bolovani
Iordanu-şi poartă vălurat povara
De amintiri cu lupte, cu duşmani,
Dar dincolo de toate, peste ani,
Ţâşneşte clipa de la Betabara.

Atunci Ioan, chemând, înflăcăra,
Căci pentru cer el a aprins scânteia,
Iar cine-l auzea se boteza,
Şi-n urma tuturor se-apropia
Isus din Nazaret, din Galileea.

Recunoscând Mielul lui Dumnezeu,
Profetul a rostit cu umilinţă:
“O, nu se poate să Te botez eu,
Când ştiu, simţind adânc în duhul meu,
Că eu de-al Tău botez am trebuinţă.”

Punct crucial, arzând în infinit,
Când Cel divin încuraja umanul:
“Să împlinim ce trebuie-mplinit”,
Apoi Isus spre apă a păşit
Şi în botez L-a-mbrăţişat Iordanul.

S-a înteţit minunea când din cer,
De unde veşniciile se-adapă,
A coborât, în chip de porumbel,
Duhul lui Dumnezeu peste Acel
Ce, botezat, ieşea atunci din apă

Şi-un glas divin din cer s-a auzit
Împrăştiind în patru zări tăcerea,
Un glas ce cu tărie a rostit:
“Acesta-i Fiul Meu Cel preaiubit
În care Îmi găsesc toată plăcerea.”
***
Suntem şi noi cu toţii botezaţi,
Şi-n Cel născut la cumpănă de ere
Am fost de Tatăl nostru înfiaţi,
Dar, oare, putem fi încredinţaţi
Că şi-n noi Îşi găseşte El plăcere?

Vulcan 4 ian.2011    Simion Felix Marţian

BIBLIA Dumitru Cornilescu (Bucureşti 1921)


Pt a o mări cât ecranul ,daţi clic pe fullscreen,puteţi căuta orice carte,orice capitol şi orice verset.

%d blogeri au apreciat: