Mesaj pt.suflet şi inimă


Cantarea cantarilor 2:14 Porumbiţă din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi faţa ta şi fă-mă să-ţi aud glasul! Căci glasul tău este dulce, şi faţa ta, plăcută.”

Isus Cristos (Prima parte)


…. este cu adevărat D-zeu, de natură Dumnezeiască, născut in trup, prin Duhul. Biblia ne relatează despre existenţa Lui, încă dinainte de naşterea lui în trup. Ioan 8.58   El este Fiul lui D-zeu, Ioan 1.18 şi ca Fiu este o parte a Trinităţii lui D-ze „Eu şi Tatăl una suntem” Ioan 10.30 Confirmarea că este Fiul lui D-zeu, reiese şi din afirmaţiile Sale, în faţa marelui preot; Matei 26.63-64  Isus Cristos este o copie fidelă a lui D-zeu, este chiar Strălucirea Slavei lui D-zeu „Cine Mă vede pe Mine, vede pe cel ce M-a trimis pe Mine ”Ioan 12.45 (14.9) Col.2.9, este cel Întâi născut „El este chipul D-zeului celui nevăzut, cel întâi născut, din toată zidirea” Col.1.15, şi este şi cel întâi născut dintre morţi Col.1.18 El a fost cu adevărat om, născut pe pământ, din femeie, trăind pe pământ printre oameni dar zămislit dintr-o fecioară, prin Duhul Sfânt. Matei 1.18  El S-a smerit, luând chip de rob, pt. ca în această formă să-L proslăvească pe D-zeu prin ascultare, şi cum altfel decât ascultare de rob, şi să dea mărturie sufletelor rătăcite, care caută iubirea lui D-zeu. Pentru mintea omenească este greu de înţeles această întrupare 1Tim.2.5-6  Fiind o fiinţă Dumnezeiască, născută prin Duhul, în trup, Fiul lui D-zeu este prezentat în Biblie cu mai multe nume:

1. Isus-este numele pământesc, omenesc pe care ni-l prezintă Biblia, în evreieşte Ieşua sau Iehosua, ceea ce înseamnă; (D-L este scăparea sau Mântuirea). D-zeu dă numele acesta Fiului Său, pt. a semnifica importanţa misiunii Sale, de Salvator a tuturor celor pierduţi, şi de Mântuitor al celor păcătoşi. ”Hristos Isus a venit în lume, ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu” 1.Tim.1.15 2. Hristos-adică „Unsul sau Mesia” , care este un nume Ceresc Dumnezeiesc, pt. că a fost uns de Tatăl Său, cu Duhul Sfânt, ca veşnic preot sau împărat Fapte 2.36..Ps.2.2 3. -Fiul omului-care este mai degrabă o autodenumire a lui Isus datorată relaţiei Lui cu neamul omenesc, prin aceasta exprimând demnitatea Sa viitoare Matei 8.20  Fapte 7.56 4. Fiul lui David –care rezultă din relaţia Sa cu poporul Israel, şi mai ales originea Sa  Isaia 11.2 5. Emanuel- care înseamnă (D-zeu cu noi)  Isaia 7.14 6. El este Domnul  2.Cor.4.5 Isus Cristos a părăsit Slava Cerească pe care o avea la Tatăl, şi a venit pe pământ ca om pt. următoarele probleme; să proslăvească pe Tatăl, să-I dea cinste lui D-zeu, acolo unde omul îL necinsteşte, să-i împace pe oameni cu D-zeu, să înteme-ieze împărăţia lui D-zeu pe pământ (iudeii au refuzat această împărăţie deoarece s-au lepădat de El Galateni 4.4-5  Isus Cristos S-a născut în trup în Betleem, în ţara iudeilor pe vremea împăratului roman Augustus, şi a regelui Irod la Ierusalim. Betleemul era un sat cu o importanţă deosebită, căci din istoria lui David se ştie că aici urma să se nască Mesia Hristosul Luca 2.1-7 Biblia ne relatează o anumită parte a vieţii şi tinereţii lui Isus pe pământ. Copil fiind Isus este înfăţişat în Templu. Despre fuga întregii familii în Egipt şi neîntoarcerea la Betleem ci la Nazaret ne relatează Matei în cap.2 Până la vârsta de 30 de ani este cunoscută o întâmplare care este relatată în Biblie şi anume lucrarea lui Isus în Templu la vârsta de 12 ani Luca 2.41-52  Alte lucruri importante din copilăria lui Isus pe pământ nu ne sunt relatate. Isus a crescut într-o familie care avea ca mamă pe Maria, tată pe Iosif (tâmplarul) şi 6 (şase) fraţi; Iacov-care este şi autorul epistolei şi mai târziu a devenit unul din bătrânii bisericii, Iose (Iosif), Iuda-cel care a scris epistola, Simon şi încă 2 (două) surori despre care nu relatează Biblia ci doar istoriile. Isus a fost supus părinţilor, şi ascultător, a învăţat meseria tatălui său pământesc (Iosif) şi mai târziu a fost numit „tâmplarul” . În întreaga  viaţă nu a comis vre-un păcat, căci; ”În El nu este păcat” Evrei 4.15b În perioada petrecută pe pământ Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan, ca să fie pe aceiaşi treaptă cu cei care se pleacă înaintea lui D-zeu, în pocăinţă şi în recunoaşterea păcatelor. Fiind fără de păcat El nu avea nevoie de acest botez. Botezul pe care îl făcea Ioan ducea la iertarea păcatelor, dar El nu avea nevoie de iertare, fiind fără păcat, dar S-a botezat ca să se împlinească întreaga dreptate. Botezul prin Ioan este începutul slujbei propriu zise a lui Isus. La acest eveniment D-zeu mărturiseşte că acesta este Fiul Său iubit. Prin aceasta El a fost descoperit poporului Său Israel. Luca 3.21-23           Vulcan ian.2011   Nelu Marţian

Meditaţii creştine:


Fa-ti timp sa traiesti,este secretul succesului,fa-ti timp sa gandesti,este sursa puterii,fa-ti timp sa te joci,este secretul tineretii,fa-ti timp pt prietenie,este sursa fericirii,fa-ti timp sa razi, iti va usura povara vietii,fa-ti timp sa visezi,iti va invata sufletul sa zboare,fa-ti timp pentru familie,este mereu aproape.

Cand Satan ti-aduce aminte de trecutul tau,adu-i aminte si tu de viitorul lui!

 Dumnezeu merge in fata ta ca un ghid,in spatele tau ca un protector si langa tine ca un prieten.

%d blogeri au apreciat: