„ECOURI”la: Serviciu de Ordinare în slujba de prezbiter şi diaconi


„Deaceea, fraţilor,alegeţi dintre voi şapte bărbaţi,vorbiţi de bine,plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune,pe cari îi voi pune la slujba aceasta”. Faptele Apostolilor 6.3    Ce poate fi mai minunat pt.un copil a lui D-zeu,ca; cinstea de a fi ales de „sobor” ,la marele rang de „slujitor”în Biserica lui D-zeu.  „Ce bine e când fraţii ,în pace se unesc, şi-n dragoste cu toţii pe D-l Îl „slujesc” În Bis.Creştină Penticostală  Maranata Vulcan Hd. ,a avut loc un astfel de eveniment,de mare bucurie,pe data de 02.10.2011                               Marea cinste  de a fi aleşi de către membrii Bis. au avut-o :                                                                         1.  Fr.Ghiţă Turcu –prezbiter(a slujit timp de 9(nouă)ani ca diacon                                                                                                                2.  Fr.Simion Felix Marţian–diacon                                                                                                                                                                           3.  Fr.Virgil Cuşniriuc–diacon                                                                                                                                                                                      4.  Fr.Emil Mileşan–diacon                                                                                                                                                                                                5.  Fr.Petrică Berbecea–diacon                                                                                                                                                                                  Invitaţi din partea bisericii ,pt.slujba de ordinare au fost:                                                                                                                                       1. Fr.Moise Lucaci(păstor judeţean)care a susţinut şi predica de bază pt.ordinare                                                                             2.Fr.Ile Traian(păstor zonal) care a prezidat întreg programul                                                                                                                             Invitaţi din partea celor aleşi ,au fost;                                                                                                                                                        1Fr.Ghiţă Marţian (Ciceu-Giurgeşti B.N)                                                                                                                                                                     2.Fr.  Vasile Cirţ (Gearmata  Timişoara)                                                                                                                                                                          3. Fr. Popescu  (Orăştie)                                                                                                                                                                                                      Toţi aceşti fr.invitaţi,au rostit un mesaj  pt.cei aleşi,un cuvânt de îmbărbătare,sfaturi utile pt.lucrarea care le stă în faţă,şi urările de;”Binecuvântări Cereşti”.  Din partea bisericii locale,mesajele au fost transmise prin :                                                          1.  Fr.Filip Cazacu (păstor)                                                                                                                                                                                               2.  Fr.Daniel Nedelea (păstor)                                                                                                                                                                                           Întreg serviciu de ordinare ,a fost alimentat şi hrănit spiritual,prin imnuri de laudă aduse lui D-zeu,intonate de (corul bis.şi grupuri de laudă).  A fost o mare bucurie ;în ceruri,în biserică şi în sufletele tuturor celor prezenţi,bucurie care radia de pe feţele tuturor,iar prezenţa lui D-zeu s-a făcut simţită ,în toată perioada slujbei Dorim ca D-l să-i binecuvânteze cu Binecuvântări Cereşti,să le dea putere şi răbdare în lucrarea care le stă în faţă,iar noi cei care suntem „slujiţi „de ei,avem datoria morală şi creştină  să-i purtăm în rugăciune,deoarece sunt aleşii D-lui şi aleşii noştri.  Amin                                   Nelu Marţian                                                                     VIDEO (serviciu de ordinare)                                                                                                                                                                                                                                                                               

,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
,  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PHOTO (serviciu de ordinare)             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mesajul bisericii


  Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor şi nu vă spurcaţi cu idolii lor! …umblaţi întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le. (Ezechiel 20:18-19) 

Rugăciune pt.Bis.Creştină Penticostală Maranata Vulcan Hd.


     Suntem o Biserică Apostolică clădită prin Duhul Sfânt cu temelia pe Cuvântul lui Dumnezeu. Bazele sau mai bine zis naşterea Bisericii Penticostale în oraşul Vulcan a avut loc în perioada anilor 1953-1954, într-o căsuţă mică, într-o cămăruţă unde aveau părtăşie cu D-l circa 5 (cinci) familii. Cu trecerea timpului membrii Bisericii s-au înmulţit odată cu fluctuaţia muncitorilor veniţi să lucreze la mina din localitate, şi astfel a fost nevoie de schimbarea clădirii. S-a cumpărat o altă casă mai mare care la fel cu trecerea anilor a fost nevoie să se treacă la modificarea ei, prin dărâmarea zidurilor despărţitoare, înălţarea ei şi consolidare. Astfel s-a ajuns la un spaţiu mai mare pt. cei avizi după Cuvântul lui D-zeu, dornici să-şi petreacă timpul în Casa de Rugăciune. Acum după mai bine de jumătate de veac, prin furtuni, viscole, vijelii, cutremure, care au lovit asupra Bisericii, pe lângă faptul că spaţiul este neâncăpător pt. cei 320 (trei sute douăzeci) de membri pe care îi are Biserica acum, zidurile şi structura clădirii au început să aibă fisuri şi cu cât biserica (clădirea) a cedat cu atât mai mult Biserica lui Cristos s-a consolidat şi a crescut devenind neâncăpătoare. Este nevoie de ridicarea unei noi clădiri, rezistente şi în care atât membrii Bisericii cât şi cei însetaţi după Cuvântul lui D-zeu să aibă loc. Pt. aceasta Comunitate Penticostală din Vulcan s-a hotărât să înceapă construcţia unui nou Lăcaş de Cult ,începând din această toamnă.  Pt. ca lucrarea să se facă în condiţii optime, avem nevoie de foarte multe lucruri pe care le ştim fiecare; (buget, proiectanţi, utilaje, materiale, mână de lucru, şi ca să le putem avea pe toate este nevoie de mila Creatorului şi de rugăciunea noastră a tuturor. Pt. toţi cei ce vizitaţi acest blog, vă rugăm în Numele D-lui să mijlociţi în rugăciune pt. noi şi lucrarea care ne stă în faţă, şi totodată vă rugăm să anunţaţi în Bisericile de unde faceţi parte că Biserica soră din Vulcan îi solicită să stăruiască în rugăciune împreună cu noi, pt. bunul mers al lucrării. Vrem ca această Biserică să fie zidită pe stâncă (Cristos) şi piatra de temelie să fie pusă de Creatorul tuturor lucrurilor, Dumnezeu., iar piatra din capul unghiului să fie Isus Cristos. Efeseni  2.20-21  Noi vă mulţumim în Numele D-lui Isus Cristos pt. înţelegerea de care daţi dovadă în a fi în unitate cu noi în rugăciune, şi vă salutăm cu un verset din Sf. Scriptură; “Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pt. toţi sfinţii. ”Efeseni.6.18
D-l să vă dea multe Binecuvântări.Har şi Pace tuturor. Amin       Nelu Marţian

%d blogeri au apreciat: