Daniel Onisie – Grupaj de cântări


Grup vocal – Colaj de cantari


Hadasa & Rebeca Mihalciuc – Eu am in cer o casa


Daniel Onisie – Tu m-ai cules din pulbere


Daniel Onisie – Ești cel mai frumos