Este Dumnezeu Suveran peste mine? – Lectia 14 (Pentru copii)


Flavia

Verset: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi
în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15

Continut: Dumnezeu este suveran – El este întotdeauna în control. Dumnezeu
face ce Îi place. El decide dacă putem face ce ne-am planificat. El
are control total asupra tuturor oamenilor. Nici un lucru din viaţa
noastră nu scapă de sub controlul lui Dumnezeu.
Te-ai gândit vreodată că lucrurile din viaţa ta au scăpat de sub
control? Poate cineva drag a fost rănit într-un accident sau a murit
de o boală îngrozitoare. Poate familia ta o duce greu, fiindcă unul
dintre părinţi sau ambii părinţi au rămas fără serviciu. Poate cineva
se poartă rău cu tine şi te tratează cu nedreptate.
Când eşti bolnav, sau ai necazuri, trebuie să crezi că Dumnezeu te
iubeşte şi că toate lucrurile sunt sub controlul Lui. El va face ce este
cel mai bine pentru tine, chiar dacă uneori nu poţi să crezi asta.
Biblia spune: „… ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre
binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu” (Romani 8:28). Nici un lucru
care ţi se întâmplă nu este prea mic ca Dumnezeu să nu-l ştie.
Nimic nu este prea mare ca Dumnezeu să nu-l poată controla. Când
nu înţelegi de ce se întâmplă anumite lucruri, adu-ţi aminte că
Dumnezeu este în control. Te poţi încrede în Tatăl tău ceresc iubitor.

Ruga: Doamne, mulţumesc că Tu eşti în controlul
vieţii mele. Ajută-mă să-mi amintesc că Tu mă iubeşti şi vei face
ce este cel mai bine pentru mine. În Numele Domnului Isus. Amin.

Intrebare: Ce ar trebui să-ţi aminteşti când treci prin situaţii dificile?

Care sunt regulile lui Dumnezeu pentru noi? – Lectia 13(Pentru copii)


Verset: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi
în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15

Continut: Cu mult timp în urmă, Dumnezeu i-a dat poporului Lui zece reguli
speciale, ca să le arate cât de sfânt este El şi cât de păcătoşi sunt
oamenii. Legile ne spun cum vrea Dumnezeu să trăiască oamenii.
Acestea sunt cele 10 porunci:
– Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine (să te închini numai lui Dumnezeu).
– Să nu-ţi faci un idol (Dumnezeu să fie cea mai importantă persoană din viaţa ta).
– Să nu foloseşti greşit Numele Domnului (Foloseşte Numele lui Dumnezeu
cu respect).
– Adu-ţi aminte de Ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti (O zi pe săptămână este
pentru odihnă şi închinare în faţa lui Dumnezeu).
– Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta (Tratează-ţi părinţii cu respect).
– Să nu ucizi (ocroteşte viaţa ta sau a celor din jur).
– Să nu preacurveşti (oamenii căsătoriţi trebuie să rămână credincioşi unul
faţă de altul).
– Să nu furi (fii mulţumit cu ce ai şi nu lua ce este al altuia).
– Să nu mărturiseşti strâmb (să spui întotdeauna tot adevărul).
– Să nu pofteşti (fii mulţumit cu ce ai, nu-ţi dorii mai mult decât ţi-a dat Dumnezeu).
Când Dumnezeu a rostit aceste porunci, oamenilor li s-a făcut frică.
Dar Moise, conducătorul lor, le-a explicat că Dumnezeu le arăta cât
de mare este, ca să-i facă să nu mai păcătuiască. Israeliţii au spus
că Îl vor asculta pe Dumnezeu. Dar tu?

Ruga: Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine ţinând legile Tale.
Ajută-mă să fac ce este bine în fiecare zi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Intrebare: De ce a dat Dumnezeu Cele 10 porunci?

http://www.resursecrestine.ro/

Cine este în control? – Lectia 12(Pentru copii)


Verset: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi
în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15

Continut: Ţi-a spus vreodată mama ta: „E răspunderea ta”? Când eşti răspunzător
de un lucru, eşti ca un rege care domneşte peste lucrul respectiv. Tu
ai controlul şi eşti responsabil ca sarcina respectivă să fie îndeplinită.
Te-ai întrebat vreodată cine este în controlul lumii? Biblia ne spune
că Dumnezeu e Suveran. Acest lucru înseamnă că El este în control,
adică El răspunde de toate lucrurile. Nimeni nu este mai mare decât
Dumnezeu. Dumnezeu domneşte peste tot şi toţi, pentru totdeauna.
Nimic nu se întâmplă, fără ca Dumnezeu să îngăduie lucrul respectiv.
El este în controlul tuturor lucrurilor, zi şi noapte – 24 de ore pe
zi, şapte zile pe săptămână, 52 de săptămâni pe an. El nu doarme
niciodată şi nici nu pleacă în vacanţă.
Cât timp va domni Dumnezeu? Biblia spune: „… Domnul va împărăţi
în veac şi în veci de veci” (Exodul 15:18). Dumnezeu a fost în control
dintotdeauna şi El va fi întotdeauna în control. Ce înseamnă acest
lucru pentru tine? Indiferent ce se întâmplă în viaţa ta, nu trebuie
să-ţi fie frică şi să te întristezi, fiindcă Dumnezeu e în control. El te
iubeşte şi doreşte ca să te încrezi pe deplin în El. Dumnezeu e cel
mai mare. El este Suveran. El este Regele regilor.

Ruga: Doamne Dumnezeule, Te laud pentru că eşti în
controlul tuturor lucrurilor. Ajută-mă să mă încred în Tine în fiecare
zi. În Numele Domnului Isus. Amin.

Intrebare: Ce înseamnă că Dumnezeu e Suveran?

http://www.resursecrestine.ro/

Se aşteaptă Dumnezeu ca eu să fiu sfânt? – Lectia 11 (Pentru copii)


Verset: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi
în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15

Continut: Când profetul Isaia a avut viziunea despre Dumnezeu şi îngerii care
îşi acopereau faţa plini de reverenţă, a văzut cât de sfânt este Dumnezeu.
Dacă erai în locul lui Isaia, la ce te-ai fi gândit? Poate te-ai fi
gândit la cât de păcătos eşti.
Dacă te-ai încrezut în Domnul Isus ca Mântuitor, Dumnezeu Se aşteaptă
ca să trăieşti o viaţă curată. El Se aşteaptă ca să fii sfânt. Ai de ales.
Poţi să păcătuieşti sau poţi să alegi calea lui Dumnezeu.
Dumnezeu te va ajuta să spui „nu” păcatului. El Se aşteaptă ca să asculţi
Cuvântul Lui, Biblia, şi să faci ce este bine. Dumnezeu Se aşteaptă
să spui adevărul şi întotdeauna să fii bun, iubitor şi răbdător cu alţii.
El vrea să fii cinstit şi să te porţi aşa cum Îi place.
Aminteşte-ţi că Dumnezeu trăieşte în tine ca să-ţi dea putere să trăieşti
o viaţă curată, sfântă şi să nu păcătuieşti. Dacă totuşi păcătuieşti,
gândeşte-te cât de sfânt este Dumnezeu. Mărturiseşte-ţi păcatele
imediat. Dumnezeu spune că dacă-ţi mărturiseşti păcatele – adică
Îi spui lucrurile rele pe care le-ai făcut – El te iertă. (1 Ioan 1:9) Vei
alege să fii sfânt?

Ruga: Doamne, mulţumesc că eşti un Dumnezeu sfânt.
Te rog dă-mi putere să trăiesc o viaţă sfântă. În Numele Domnului
Isus. Amin.

Intrebare: În cel fel vrea Dumnezeu să fii sfânt?

http://www.resursecrestine.ro/lectia-zilnica/47560/se-asteapta-dumnezeu-ca-eu-sa-fiu-sfant-lectia-11-volumul-1

Ce înseamnă că Dumnezeu e sfânt? – Lectia 10 (Pentru copii)


Verset: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi
în toată purtarea voastră.” 1 Petru 1:15

Continut: Isaia a fost unul din marii profeţi ai lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a
cerut lui Isaia să spună oamenilor că într-o zi Mântuitorul lumii va
veni.
Odată, Dumnezeu i-a vorbit lui Isaia printr-o viziune. O viziune este
ca un vis. Isaia a spus că L-a văzut pe Dumnezeu înconjurat de slavă,
aşezat pe un tron. Deasupra Lui erau îngeri. Îngerii strigau unii către
alţii: „Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul oştirilor! Tot pământul este
plin de mărirea Lui!” Isaia 6:3.
Când Isaia a avut această viziune, i s-a făcut frică. A văzut cât de
păcătos era în comparaţie cu Dumnezeu. Viziunea l-a ajutat să vadă
că Dumnezeu era sfânt.
Ce înseamnă că Dumnezeu e sfânt? El nu are nici un păcat. Este
perfect. Dumnezeu face întotdeauna ce este bine. El este în totalitate
bun. Dumnezeu urăşte păcatul.
Dacă suntem păcătoşi, cum putem să ne rugăm lui Dumnezeu?
Dumnezeu vrea ca să vorbim cu El. El i-a spus lui Isaia să nu-i fie
frică. Ne spune şi nouă să nu ne fie frică. Când credem în Domnul
Isus ca Mântuitor al nostru, El îndepărtează păcatul şi ne face curaţi,
ca să putem vorbi cu Dumnezeu care este sfânt.

Ruga: Doamne, Tu eşti un Dumnezeu sfânt. Mulţumesc
că Domnul Isus a luat păcatul meu, ca să pot să mă rog Ţie. În
Numele Domnului Isus. Amin.

Intrebare: Ce crezi că înseamnă faptul că Dumnezeu e sfânt?

http://www.resursecrestine.ro/