Etichetă: Editoriale de Nelu Marţian

Rugăciunea


Este convorbirea credinciosului cu D-zeu. Când citim Biblia ne vorbeşte D-zeu nouă. Când ne rugăm îi vorbim noi lui D-zeu, ÎI mulţumim pt. toate binefacerile, ÎL lăudăm pt.dragostea Sa şi-L punem înaintea dorinţelor noastre. Rugăciunea nu este o înşiruire seacă de cuvinte şi fraze fără înţeles. Este o […]

Isus Cristos (Prima parte)


…. este cu adevărat D-zeu, de natură Dumnezeiască, născut in trup, prin Duhul. Biblia ne relatează despre existenţa Lui, încă dinainte de naşterea lui în trup. Ioan 8.58   El este Fiul lui D-zeu, Ioan 1.18 şi ca Fiu este o parte a Trinităţii lui D-ze „Eu şi Tatăl […]

Biblia


Este izvorul nesecat de hrană spirituală pt. toţi cei flămânzi după cuvântul lui D-zeu, transmis pt. cei din vechime, pt. noi şi pt. urmaşii noştri, pt. ca toţi să-L cunoaştem pe El, lucrarea Lui şi răsplata primită în urma împlinirii cuvântului Scripturii. Biblia nu reprezintă numai o simplă […]