Etichetă: Poezii de Simion Felix Marţian

Întâi Decembrie


Stau nemişcaţi în iarnă Apusenii, Privind cu duh de tulnice-n fereşti Spre Alba,ce-n ţinuta-i de milenii Cântă cu zorii-n clopote utrenii Pe-un portativ cu note româneşti.   Unirea a fost vis din vremi străbune Şi azi sărbătorim visu-mplinit Când româneşte a dat pita-n grâne Dar nu uita,o,nu uita,române, […]

Mireasa lui Cristos


   M-ai logodit cu Tine pe vecie Când pentru mine ai plătit un preţ; Nu-n aur,sau argint sau bogăţie, Ci-n sânge picurând din veşnicie Pe crucea de supliciu şi dispreţ. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, Făcând un drum de fapte bune plin În care eu umblând,urmând chemarea, […]

Rugăciunea lui Isus


„Şi Mă rog nu numai pentru ei,ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.”(Ioan 17:20) De dincolo de moarte şi-nviere, De clipa-n care-am fost şi eu săpat În palmele-Ţi făcute mângâiere, Vine-o imagine ce-mi dă putere Şi-n ea te văd,Isus,cum Te-ai rugat. Se-ntrevedea,doar,ceasul jertfei […]

Străjerul


     “Străjerule,mai este mult din noapte?”(Isaia,21:11) Parcă-ntunericul nu mai e greu, Rărit de umbre şi pătat de şoapte Şi,tresărind,întreabă duhul meu: Străjerule,mai este mult din noapte? Mi-a fost povară vălul ei cernit, Purtată greu pe umerii răbdării, Şi-aş fi căzut dacă n-aş fi tivit Cu vii speranţe […]

Cina Domnului


    Isuse, sunt de-a dreptul copleşit Şi inundat de valuri de lumină Văzând că printr-un har nemărginit Sunt, astăzi, invitatul Tău la Cină. Mă las de invitaţie pătruns, Dar rostul ei nu-l înţelege firea: Prin ce mister adânc, de nepătruns, Poţi sta la masă cu…dumnezeirea? Însă Tu vrei […]

Poezia creştină


  Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic:”Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!”Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!(Ps.45:1) Tabloul e de vis,copleşitor, Când vezi metafore râzând în soare Şi epitete-n strai strălucitor Printre poeţi care cu seva lor Scriu în pridvorul limbii […]

Evadarea


 “Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi.”(Ioan 8:32)  Visezi,prietene,visezi frumos Şi te-amăgeşti că eşti în libertate Dar fără adevăr,fără Cristos, Nu eşti decât un rob legat vârtos Chiar dacă-s lanţurile parfumate. Te-a-nvăluit minciuna ca un nor, De-aceea,cu privirea-nceţoşată, Tu-i vezi pe cei ce se avântă-n zbor […]

Ştiri,dezastre şi frunze de măslin


De la smochin învăţaţi pilda lui:Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa,ştiţi că vara este aproape.Tot aşa,şi voi când veţi vedea toate aceste lucruri,să ştiţi că Fiul omului este aproape,este chiar la uşi!”(Matei 24:32-33) Ne bat în geamuri ştiri îngrozitoare, Cu degete de palpitaţii bat; Vedem imagini cutremurătoare Şi,înotând […]

Iubesc,deci exist


Chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii,şi n-aş avea dragoste,nu sunt nimic.(1Corinteni 13:2) Lipsită mi-ar fi de ecou vorbirea Chiar îngerească limba dac-ar fi, Aramă etalându-şi zăngănirea, Dacă nu-mi acordez,iubind,trăirea Şi nu-l conjug,trăind,pe „a iubi”. Dacă tot ghemul tainelor profunde Cu iscusinţa mea […]