Etichetă: Sonete de Maria Luca

Sonetul trezirii


Se mai desprinde-o lacrimă şi-un vis Din încleştarea timpului cu viaţa Şi-apoi, triumfătoare, dimineaţa Deschide cerul larg spre paradis! Cântările se-nalţă…se risipeşte ceaţa… Nu mai e loc acum de compromis Când cerul mângâierii e deschis Şi I-am simţit şi dorul şi dulceaţa! Cântaţi cu bucurie acei ce-aţi auzit Cuvântul ce dă viaţă şi pace şi iubire… Aduceţi osanale căci Cel ce s-a jertfit Acolo, pe o cruce, s-aducă mântuire Vă cheamă  pe acei ce L-aţi iubit Să vă conducă acasă -n nemurire! Vulcan-15-11-2013      Maria Luca

Sonet de vară


Îmi limpezesc priverea-n dimineaţă Şi-alerg prin roua strălucind în soare… Mă odihnesc în susur de izvoare Şi însetat mai sorb un strop de viaţă… Iar păsări mii se-nchină-n adorare Într-o cântare nouă şi măreaţă… Din ochi ţâşnesc izvoare, lin, pe faţă Când sufletul primeşte alinare… Şi mâinile spre ceruri îmi ridic… O, Doamne…ce măreţ e Harul Tău… Iar eu…neînsemnat şi-atât de mic Dar mă încred în Tine, Dumnezeu, M-ai înălţat ca fiu, dintr-un nimic, Şi m-ai purtat pe braţul Tău la greu! Vulcan-16-08-2013           Maria Luca

Sonetul iubirii


Iubirea e speranţă şi e vis, O stare ce aduce fericire Când inima e plină de iubire Şi cerul pentru rugă e deschis! Iubirea e o dulce dăruire, O scară spre locaşul ce-i promis De Isus, în Cuvântul ce e scris… E zâmbetul ascuns într-o privire! Iubirea este tot şi e în toate… E focul care arde neîncetat Pe-altarul unei inimi nepătate, E gândul care zboară spre înalt Dezactivat din vechile păcate… E cântec cu sclipiri de diamant! Vulcan-30-06-2013      Maria Luca

Sonetul speranţei


În muguri de speranţe renăscute Mă regăsesc în zorii dimineţii Şi însetat mai sorb din cupa vieţii Cuprins de nostalgiile trecute… Păşesc cântând pe calea frumuseţii Cuvinte se agită nenăscute Peste vacarmul clipelor pierdute Pământul se închină dimineţii… Şi-nfiorate… răspândind iubire Speranţe înfloresc ameţitor Încorporate-n veşnica zidire Ce-o clipă se opreşte cu mult dor S-aducă osanale şi mărire Acelui ce e veşnic Salvator! Vulcan-27-06-2013       Maria Luca

Sonet de primăvară


Soră, soră primăvară Unde paşii-ai rătăcit De la noi nu ai venit Şi-i aşa de frig afară? Plânge-n depărtări pădurea Coperită de ninsori… Inima îmi dă fiori Şi-ţi aşteaptă revenirea! Vino! Te chemăm să vii Să aduci înviorare Şi verdeaţă pe câmpii Zile strălucind de soare, Floricele mii […]