Biserica Penticostală ,,Maranata” Vulcan – Scurt istoric


 

DSC_3637

Pentru ca bucuria sărbătorii de astăzi (Inaugurarea noului locaș de cult) să fie deplină şi a vedea lucrarea lui Dumnezeu în viaţa Bisericii, ar fi potrivit să parcurgem un scurt istoric.
Aflăm, astfel, din arhive şi mărturiile veteranilor bisericii, că în Vulcan era o comunitate de credincioşi penticostali încă de la începutul anilor 50. Credincioşii, proveniţi dintre cei veniţi să lucreze în minerit, se adunau într-o casă situată în Colonie, iar slujbele se ţinaeu sub îndrumarea fratelui Budulea din Petroşani.
În 1958- 59 Biserica se mută pe strada Pandurilor, undeva prin spatele actualei Primării, unde îşi amenajează spaţiul cu forţe proprii. Slujitori în acea perioadă au fost fratele Budulea şi fratele Zăbavă, iar mai târziu fratele Greţa Alexa.
În anul 1967, pentru că locaşul de cult devine neîncăpător, congregaţia este nevoită să se mute din nou. Dar pentru că nu erau încă pregătiţi să construiască o biserică nouă, se mută cu chirie în edificiul de pe strada Dorobanţi, numărul 1. Este vorba de clădirea cu turn din Cocoşvar, care aparţinea Bisericii Unitariene. Şi cum proprietarii aveau serviciu divin o singură dată pe lună, celelalte dăţi erau consacrate slujbelor Bisericii Penticostale.
În această locaţie, conducător de adunare a fost fratele Simina, iar pastor fratele Greţa Alexa.
Abia în anul 1974 se ia hotărărea de a cumpăra o clădire care să servească drept locaş de cult. Dar cu legile existente la acea vreme era greu să achiziţionezi, ca Biserică, o clădire. Aşa s-a recurs la cumpărarea unei case pe numele unei persoane fizice, acţiune în care s-a implicat fratele Băngean Alexandru, care a cumpărat pe numele fiicei sale Florica.
Este vorba de clădirea din care tocmai am plecat, de pe strada Teodora Lucaciu, şi care aparţinuse unei brutării. Dintre cele 8 camere care erau iniţial, s-au îndepărtat pereţii treptat, odată cu creşterea Bisericii. În anii care au urmat, clădirii i s-au adus îmbunătăţiri majore, în câteva renovări succesive.
Conducători de biserică în perioada petrecută în acest sediu, au fost: fratele Simina, fratele Petreanu Ion, fratele Costel Cuşniriuc, fratele Băngean Alexandru, fratele Văduva Ion şi fratele Turcu Gheorghe. Au slujit ca păstori în această perioadă, fraţii: Greţa Alexa, Mircea Damian, Ile Traian, Filip Cazacu şi Daniel Nedelea.

 

Anul 2010 este anul în care se ia decizia construirii unui nou locaş de cult, şi se încep demersurile pentru obţinerea terenului şi proiect. În anul 2011 se începe efectiv lucrarea de construcţie, fundaţia şi demisolul purtând ,,semnătura” fratelui Gelu Demean şi a firmei domniei sale.
De ridicarea pereţilor şi acoperiş s-a ocupat firma fraţilor Belea, urmând apoi izolaţia, tencuiala şi amenajarea interioară.
În toţi aceşti ani s-a muncit intens, dar în toate am văzut mâna lui Dumnezeu, iar rezultatul este pe măsură.
Acesta este istoricul, dar ceea ce ne rămâne de făcut este să scriem istorie. File în istoria mântuirii, prin trăirea noastră.

Barbati slabi sau barbati puternici


 

Bărbaţi slabi, după mersul lumii acesteia sau bărbaţi puternici, după voia lui Dumnezeu

Dan Bercian

 

După ce Dumnezeu l-a creat pe Adam i-a încredinţat acestuia conducerea şi stăpânirea întregului pământ. Cu siguranţă în Adam a fost un potenţial extraordinar de a conduce şi stăpâni, de a fi reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Eva trebuia să-i fie doar un ajutor. Ştim cu toţii ce s-a întâmplat atunci când Eva a preluat iniţiativa.

 


Uitându-ne la ceea ce se întâmplă azi în România, dar nu doar aici, ceea ce putem vedea şi constata este o lipsă de bărbaţi integri şi dedicaţi cauzei acestei ţări. Privind în urmă, în istorie, de asemenea se observă că atunci când ţara a avut parte de bărbaţi dedicaţi şi oneşti lucrurile au mers bine iar când nu poporul a avut de suferit.

 

Tare dezamăgit am fost, şi încă sunt, de prestaţia actualului preşedinte al SUA şi consider că nu a fost, în istoria acestei ţări, un preşedinte care să facă mai mult rău.

 

Dar citesc că în vederea alegerii noului preşedinte al SUA, în cursa pentru acest post s-a înscris şi cel puţin la această oră este cel mai bine cotat, din partea partidului republican, fostul neurochirurg Ben Carson, un creştin dedicat. Să facă Dumnezeu o minune şi să aducă un astfel de om în fruntea ţării? Să nădăjduim că da pentru că ce se întâmplă în această ţară ne afectează pe toţi.

 

Am recitit în ultimul timp primele cărţi ale Scripturii, istoria de început a omenirii şi a poporului evreu. Am înţeles încă o dată cât de importanţi sunt liderii. Moise a fost unul de seamă. A avut nevoie de o pregătire specială – 40 de ani în pustiu – dar a fost mâna şi gura lui Dumnezeu, spre binecuvântarea poporului şi spre nenorocirea duşmanilor.

 

 

Aaron, fratele lui, nu s-a ridicat la acelaşi nivel, deşi prin venele lor curgea acelaşi sânge. Ba Aaron a făcut o greşeală monumentală atunci când a cedat rugăminţilor poporului de a le face un dumnezeu, atrăgând peste popor mânia şi pedeapsa adevăratului Dumnezeu. Interesant cum, la sfârşitul vieţii lui Moise, Dumnezeu îi spune acestuia, şi prin el poporului, că după moartea lui Moise poporul se va strica şi se va duce după idoli. În Deuteronom 31 găsim următoarele cuvinte spuse de Dumnezeu lui Moise:
„Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Şi poporul acesta se va scula şi va curvi după dumnezeii străini ai ţării în care intră. Pe Mine Mă va părăsi, şi va călca legământul Meu pe care l-am încheiat cu el.
În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi, şi-Mi voi ascunde Faţa de ei. El va fi prăpădit, şi-l vor ajunge o mulţime de rele şi necazuri; şi atunci va zice: „Oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu?”
Şi Eu Îmi voi ascunde Faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe care-l va face, întorcându-se spre alţi dumnezei.”  Deuteronom 31.16-18

Moise spune şi el, la rândul lui, poporului: „Căci ştiu că după moartea mea vă veţi strica, şi vă veţi abate de la calea pe care v-am arătat-o; şi în cele din urmă vă va ajunge nenorocirea, dacă veţi face ce este rău înaintea Domnului, până acolo încât să-L mâniaţi prin lucrul mâinilor voastre”. Deuteronom 31. 29

 

După Moise a venit la conducerea poporului Iosua, un alt mare bărbat de nădejde pe care Dumnezeu l-a folosit spre a binecuvânta poporul. La finalul vieţii lui Iosua a insistat pe nevoia poporului de a se supune lui Dumnezeu, de a asculta de El şi a face voia Lui. A pus poporul să facă un legământ că nu se va alipi de idoli şi că-L va urma pe Singurul Dumnezeu. Ştia şi el de ceea ce Domnul i-a spus lui Moise, că după moartea lui poporul se va duce după dumnezei falşi şi străini, spre nenorocirea lor.

 

Şi a urmat perioada judecătorilor, o istorie tristă şi întunecată. Şi istoria continuă cu bune şi cu rele. Adică cu lideri destoinici, temători de Dumnezeu, sau cu păpuşi de paie care au umblat după năluci sau care nu au fost în stare să ducă poporul cu mână tare spre binecuvântările lui Dumnezeu.

 

Scripturile spun că, din când în când, Dumnezeu ridica lideri care să scoată poporul de sub asuprirea duşmanilor şi să-i îndrepte din nou faţa către Dumnezeu. Nu ştiu cum apar astfel de lideri, cât este providenţa lui Dumnezeu sau cât este neascultarea noastră, dar ştiu că fără astfel de lideri poporul suferă atât pe acest pământ cât, mai ales, în veşnicie.

 

 

În familie Dumnezeu doreşte bărbaţi puternici. Adică oameni care să îşi conducă familiile, în spirit de jertfă şi dragoste, spre Dumnezeu şi care să nu facă compromis pe calea credinţei. Să ne ducem cu gândul din nou la Iosua şi să-l luăm ca model nu doar ca lider al poporului cât şi ca şi cap de familie. Spre finalul vieţii lui, atunci când a pus poporul pe care îl conducea să facă un legământ cu Dumnezeu şi să-I fie credincios Domnului, Iosua se dă drept model şi spune:
„Acum, temeţi-vă de Domnul, şi slujiţi-I cu scumpătate şi credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt, şi slujiţi Domnului.
Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului
 (Iosua 24. 14,15).

 

Iosua a avut grijă ca familia lui să fie într-o relaţie bună cu Dumnezeu, nu doar religioşi, aşa ca restul poporului. Iosua ar fi putut fi investit ca şi lider chiar şi în Biserica care s-a născut mai târziu pentru că familia lui era un model. Iosua nu a spus că Dumnezeu îl cheamă la o mare lucrare iar de familia lui să se ocupe Dumnezeu, aşa cum mulţi spun azi. El a fost mai întâi un lider pentru familie şi apoi pentru popor.

 

Din cuvintele spuse de el în capitolul 24 al cărţii Iosua uitaţi-vă la determinarea lui, la hotărârea lui de a nu îngădui în familia lui nici un idol şi de a-şi conduce familia cu fermitate dar şi cu dragoste spre Dumnezeu, într-o închinare plăcută Lui. Dar tot mai rar găseşti astfel de bărbaţi.

 

 

Mi-a rămas în minte ceea ce spunea un preot de la Oastea Domnului. El spunea că datoria cea mai mare a unui cap de familie este să-şi conducă toată familia în Împărăţia lui Dumnezeu.

 

Şi este adevărat. Din nefericire astăzi soţii şi taţii, marea majoritate dintre ei, nici nu ştiu pe ce lume trăiesc. Cu mintea tulbure din cauza păcatului, a televizorului, a internetului, a pornografiei, a alcoolului, a sudalmelor, a drogurilor, nici nu mai ştiu bine ce rol are un soţ sau un tată. Dacă în aceste vremuri este multă durere şi nenorocire în familii este şi pentru că bărbaţii nu mai sunt bărbaţi aşa cum îi vrea Dumnezeu ci au ajuns marionete în mâna lui satan care îi ţine în întuneric şi în ignoranţă.

 

Nici chiar bărbaţii din biserici nu mai sunt bărbaţi cu adevărat pentru că nu sunt în stare să-şi înveţe copiii şi soţiile să umble pe calea Domnului, nu mai au autoritate şi lumină de Sus ca să îndrepte şi corecteze aspectele din familie care nu sunt în voia lui Dumnezeu, şi nu de puţine ori se lasă ei conduşi de soţii şi copii.

 

 

Nu citesc Scripturile, sunt superficiali pe calea credinţei, nu au o viaţă de rugăciune, nu mai au discernământ spiritual şi cred orice minciuni, nu mai văd idolii din viaţa celor din casa lor şi se mulţumesc cu o formă de credinţă fără putere, fiind înşelaţi de cel rău. Şi uneori chiar dacă văd toate acestea nu au puterea să fie radicali şi să nu îngăduie în familii lucruri care nu au ce căuta şi care duc la îndepărtarea de Dumnezeu. Le lipseşte fermitatea care vine în urma dragostei ce le-o poartă celor din casă.

 

Copiii fac tot ce vor şi nimeni nu mai are nici o autoritate asupra lor pentru că bărbaţii care ar trebui să fie capul familiei nu au o relaţie vie cu Isus Hristos, Cel ce ar trebui să fie capul bărbatului, adică să-l conducă.

 

Cum poate un bărbat care nu este condus de Hristos să-şi conducă familia spre Hristos? Bărbaţii creştini, dar fără discernământ spiritual, nu mai văd traiul lumesc şi firesc al soţiilor lor şi al copiilor lor, felul în care aceştia se îmbracă, cum îşi petrec timpul, cu cine se însoţesc, ce muzică ascultă, la ce oră vin acasă noaptea şi alte lucruri care nu ar trebui să se întâmple în familiile de creştini. Sunt atât de orbi spiritual încât se mulţumesc cu faptul că odraslele lor mai merg din când în când la biserică iar dacă mai cântă şi câte o cântare atunci îi văd ca pe nişte supermani spirituali, deşi ei iubesc lumea şi tot ceea ce se află în lume. De multe ori iubesc ceea ce părinţii iubesc pentru că părinţii, şi taţii au cea mai mare responsabilitate, transmit ori dragoste de Dumnezeu ori dragoste de altceva.

 

Dar să vorbim şi despre ceea ce ar trebui să fie bărbaţii în poporul lui Dumnezeu şi ca slujitori ai Lui. Nu doar în vechime Dumnezeu a avut lideri importanţi şi de seamă în mijlocul poporului Său. Ajungem la perioada Bisericii, a Noului Legământ dintre Dumnezeu şi om, mai bun decât cele de dinainte pentru că a fost făcut nu pe temeiul sângelui de ţapi şi viţei ci pe temeiul sângelui sfânt al Mântuitorului Isus Hristos. Biserica a început cu bărbaţi destoinici, de mare calibru spiritual, oameni plini de puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Şi aceşti lideri au punctat istoria de 2000 de ani a Bisericii, dar nu au fost prezenţi întotdeauna. Au existat şi în istoria Bisericii epoci întunecate ca cea a Judecătorilor din Vechiul Legământ. Când au lipsit bărbaţii destoinici Biserica a trecut prin perioade de întuneric şi chiar de mare întuneric, spre suferinţa şi nenorocirea celor mulţi.

 

Nu de lideri a dus Biserica lipsă ci de lideri serioşi, oameni dedicaţi lui Dumnezeu, bărbaţi care să nu facă compromis şi care să rămână fideli adevărului lui Dumnezeu, chiar cu preţul vieţii lor. Lideri de paie au fost şi a fost plină lumea de ei, spre nenorocirea celor mulţi. Şi nici astăzi nu este altfel.

 

Vorbind de România nu mă duc cu gândul decât la o perioadă destul de apropiată de noi, la începutul celei mai mari mişcări de trezire spirituală care a avut loc în ţara noastră vreodată: mişcarea Oastea Domnului.

 

Erau atunci în România mulţi lideri spirituali dar numai unuia singur i-a păsat de starea decăzută a poporului, este vorba despre preotul Iosif Trifa.

 

 

Durerea inimii lui văzând starea rea a poporului şi păcatul în care se scăldau „creştinii” a dus la această mişcare de pocăinţă şi de întoarcere a poporului spre Dumnezeu.

 

Preotul Iosif Trifa a fost un bărbat mare deşi, ca fizic, a fost mai mult decât plăpând; mult a suferit în trup şi de mari încercări a avut parte, pierzându-i pe cei dragi ai lui şi fiind blestemat de cei ce l-au văzut ca pe unul care le stătea în faţa ambiţiilor lor lumeşti şi meschine. Mai aproape de noi au fost cei ce au suferit în închisorile comuniste, între ei aflându-se la loc de cinste fratele Richard Wurmbrand.

 

 

Ce a avut Iosif Trifa şi nu au liderii religioşi de azi? În primul rând a avut discernământ şi a putut analiza lucrurile călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ceilalţi lideri religioşi vedeau aceeaşi stare a poporului şi nu aveau nici o problemă. Pentru ei toate erau bune. Dar Iosif Trifa a văzut păcatul care îi ţinea pe creştinii cu numele din România robi. Beţia şi sudalmele pe care le vedea la „creştini” l-au făcut să se cutremure de durere şi să ajungă în agonie, cerându-i lui Dumnezeu milă pentru popor.

 

 

Astăzi starea poporului este mai rea decât atunci, cu siguranţă. Nu doar beţia şi sudalmele (nu cred să fie un popor care să vorbească mai urât şi să-L înjure pe Dumnezeu mai mult ca poporul român) sunt problema românilor de azi. Imoralitatea şi desfrâul sunt la loc de cinste. Românii sunt campioni la consumat pornografie, la avort, la hoţii şi la tot felul de fapte rele. Uitaţi-vă şi vedeţi dacă aţi auzit vre-un lider religios care să se ridice cu putere şi hotărâre ca să condamne păcatul şi să cheme oamenii la pocăinţă. Eu nu am văzut pe nimeni să facă lucrul acesta. Toţi spun că este bine dar oamenii se rostogolesc de-a valma în iad. Li se promite pace când Dumnezeu este în război cu păcătoşii şi li se promite o viaţă veşnică la loc de verdeaţă când de fapt ei merg direct în flăcările iadului, robiţi de satan de pofte şi de patimi. Dar cui îi pasă?

 

Asta face diferenţa între un bărbat autentic şi unul de doi bani. Cel adevărat vede starea de lucruri, are discernământ dar are şi durere pentru popor. Pe ceilalţi îi doare în cot; să-şi vadă ei sacii în căruţă şi după ei potopul. Durerea pentru popor, pentru cei ce mor în păcatele lor, a fost a doua mare calitate a bărbatului Iosif Trifa.

 

 

Alături de liderii religioşi de azi fără discernământ şi fără inimă pentru popor, ne uităm cu toţii la oamenii care se îndreaptă cu viteza luminii spre iad şi zâmbim, în loc să ne cutremurăm. În cel mai bun caz nu ne pasă şi ne vedem de ale noastre. Ce sunt cele ale noastre? Lumea şi lucrurile ei, traiul firesc şi bunăstarea, egoismul şi dragostea de noi.

 

Spunea cineva într-o predică, referindu-se la creştini: „ruşine să ne fie că suntem interesaţi de ce se întâmplă în lume, de politică, de sport, de lucrurile lumii acesteia când Numele lui Dumnezeu este batjocorit şi oamenii aleargă spre iad!

Şi chiar ar trebui să ne fie ruşine, bărbaţilor în primul rând, că ale noastre de care ne ocupăm nu sunt şi ale lui Dumnezeu.

Lideri care au dus poporul în rătăcire, bărbaţi de cârpe, au fost întotdeauna şi au fost mulţi. Despre unii ca ei Domnul Isus le spunea celor ce Îl urmau să-i lase în pace pentru că sunt orbi şi un orb nu poate conduce pe un alt orb.

 

Sau că sunt morminte văruite pe dinafară dar pline de putregai înăuntru. Şi adresându-li-se direct unor astfel de conducători le spune că este vai de ei deoarece nici ei nu vor ajunge în Împărăţia cerurilor şi pe cei ce şi-ar dori să intre acolo nu îi lasă, deoarece îi înşală.

 

Şi astăzi lucrurile stau exact la fel. Lumea nu duce lipsă de lideri spirituali dar câţi din marea mulţime care caută să ne câştige favorurile sunt oamenii lui Dumnezeu, bărbaţi autentici folosiţi de Dumnezeu pentru gloria Sa şi binele celor mulţi? Dacă stai să le analizezi viaţa, familia, lucrările, cu cine se însoţesc şi învăţăturile puţini rezistă testului, foarte puţini. Nu de bărbaţi la patru ace sau care să aibă un limbaj seducător, sau proprietari de averi, sau vedete ale televiziunilor creştine, sau faimoşi în felul lumii are nevoie Dumnezeu ci de bărbaţi smeriţi şi ascultători de El, gata să plătească preţul mare al lepădării de sine şi al umblării în umilinţă pe calea îngustă a pocăinţei.

 

Alături de aceşti bărbaţi care nu sunt de folos pentru popor, cu ajutorul şi sprijinul lor, au apărut acum liderii-femeie şi, dacă nu ai discernământ spiritual şi nu te ţii strâns de Scripturi, ai crede că acestea fac o lucrare bună. Dar lucrarea lor, atunci când nu îşi mai cunosc locul şi vor să fie ceea ce Dumnezeu nu le-a chemat să fie, nu se ridică mai sus de lucrarea pe care a făcut-o Eva atunci când i-a dat lui Adam să mănânce din fructul oprit. …….

 

Dar nu este mai puţin grav şi ridicol să vezi în biserici femei care se ridică în rang de conducere, deasupra bărbaţilor şi care pretind rolul lui Moise pentru popor sau de învăţător al poporului. Înaintea multora de felul acesta, bărbaţi şi femei, astăzi apostolul Pavel ar trebui să-şi ceară scuze că a îndrăznit să spună: „Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere.” (1 Timotei 2:12)

 

Una dintre cele mai mari lucrări pe care le fac marea majoritate a liderilor religioşi azi, bărbaţi şi femei laolaltă, este răstălmăcirea Scripturilor şi strecurarea de erezii nimicitoare în popor. Şi trist este că nimeni nu vede, sau foarte puţini, pentru că bărbaţii care ar fi trebuit să fie treji şi să vegheze au adormit.

 

Istoria se repetă şi am ajuns într-o perioadă de întuneric spiritual, la fel ca în trecut. Interesant că acest întuneric spiritual este tocmai acum când se vorbeşte de o nouă trezire, de o lucrare măreaţă a lui Dumnezeu care va cuprinde pământul întreg, de o domnie a lui Hristos peste guvernele lumii şi o împărăţie a Lui, înaintea celei de o mie de ani. Ceea ce unii numesc mare lumină nu este decât întuneric.

 

Ce se poate face în astfel de condiţii? Cred că ne rămâne pocăinţa, rugăciunea şi mijlocirea înaintea lui Dumnezeu, cerându-I milă. Nu ştiu ce planuri are El pentru aceste vremuri dar se vede lămurit că este nevoie de bărbaţi puternici, destoinici în lucrarea Domnului, care să nu se lase purtaţi de vânturi şi valuri de învăţături, care să nu facă compromis cu adevărul şi care să-i poată confrunta pe prorocii şi învăţătorii falşi, care să ştie să fie fermi şi plini de dragoste, care să nu se uite doar la foloasele lor ci şi la foloasele celor mulţi, fără viclenie şi făţărnicie, gata să sufere totul, chiar să renunţe la viaţa lor.

 

Uitându-ne la toate aceste cerinţe (şi, cu siguranţă, mai sunt şi altele) nu ne mirăm că sunt atât de rari adevăraţii bărbaţi, oameni după inima lui Dumnezeu.

Dan Bercian

Vezi Articolul integral LA http://www.radiounison.ro/editorial/barbati-femei-si-femei-barbati.html

Barbati slabi sau barbati puternici

00:00
00:00

 

Cine a fost Sandu Marin? Un slujitor mentorat de Duhul Sfânt (Auto-biografie)


sandu

Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (Ioan 14:26).

SANDU MARIN „Dar, după cum este scris: «Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.» Nouă, însă, ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Cor 2:9-10).

M-am născut în 28 ianuarie 1929, în comuna Buceşti, judeţul Galaţi. Părinţii mei au fost oameni simpli, fără şcoală, iar religia pentru ei era foarte importantă. Ne-au învăţat să respectăm datinile şi tradiţiile Bisericii Ortodoxe şi chiar insistau să ne rugăm cu faţa spre Răsărit, iar la sfârşit să ne facem semnul crucii. Mama, fiind mai religioasă decât tata, ne spunea că dacă vrem să ne mântuim sufletele atunci trebuie să respectăm toate obiceiurile acestea.

În perioada copilăriei o însoţeam pe mama la Adunarea Oastea Domnului, însă, când am ajuns la pubertate, alte lucruri au fost mai importante pentru mine. Adunarea nu mai era pe lista mea cu priorităţi şi nici nu mă gândeam că va fi vreodată, însă Dumnezeu este Cel care are ultimul cuvânt.

Astfel, când fratele meu Dumitru, mai mare decât mine cu 10 ani, s-a întors din armată, m-a rugat să merg cu el la adunare. I-am respins invitaţia imediat, însă el a continuat să insiste, spunân- du-mi că vor mai fi şi alţi tineri acolo. Auzind eu lucrul acesta am acceptat să merg cu el. Adunarea era la Costache Negri şi pentru că erau foarte mulţi oameni slujba s-a ţinut în grădina familiei Vârtosu.

Serviciul religios a început sâmbătă seara şi s-a încheiat duminică seara. Predicatori au fost Bălăuţă din Bacău, Silviu din Cluj, Ioan Marini şi Traian Dorz.

Prima zi o petrecusem alături de nişte tineri care nu erau ostaşi, glumind şi povestind. Nu am dat importanţă rugăciunilor şi cuvântărilor ţinute de acei predicatori „însemnaţi”, cum îi numea fratele meu. A doua zi, în jurul orei 9, în timp ce Ioan Marini predica, a sosit un preot ortodox din Cudalbi. Acesta a intrat în grădină şi a început să-l insulte pe Ioan Marini:

– Măi îngâmfaţilor, aţi venit voi cu ostăşia voastră să stricaţi religia şi tradiţia strămoşească! Ne-a mâncat atâţia ani viermele baptist şi acum veniţi şi voi cu învăţătura voastră, ca să tulburaţi credinţa oamenilor…

M-am apropiat încet de locul în care se aflau cei doi şi mă uitam când la preot, când la predicator. Ioan Marini era slab, chiar foarte slab, iar preotul era la cealaltă extremă. Marini nu spunea nimic, dar preotul nu mai înceta în a arunca insulte la adresa lui Marini şi a întregii adunări. Însă toată zarva asta nu dură mult, deoarece gazda, ortodox şi el, a luat un par şi s-a repezit la preot, spunându-i:

– Cine-i mai îngâmfat, mă? El sau tu? Nu vezi cum curge grăsimea de pe tine? Cine ţi-a dat voie să intri în grădina mea şi să tulburi liniştea? Stai că te învăţ eu pe tine!

Preotul s-a suit repede în şaretă şi a luat-o la galop. Dupa plecarea acestuia, Ioan Marini a citit din Isaia 53, unde prorocul vorbeşte despre suferinţele şi patimile prin care avea să treacă Mântuitorul lumii – Isus Hristos. Cuvintele acelea au străpuns inima mea şi toate îndoielile şi prejudecăţile pe care le-am avut au dispărut. Simţeam că vreau să ştiu mai multe despre acest Isus. Exemplul de răbdare şi tăcere în faţa preotului dat de Ioan Marini mi-a schimbat părerea pe care o aveam despre ostaşi. De aceea, când fratele Traian Dorz i-a îndemnat să meargă în faţă pe toţi acei ce doresc să încheie legământ cu Domnul, eu am fost primul care a răspuns. Domnul s-a atins de mine în ziua aceea şi ştiam că viaţa mea nu o să mai fie la fel din acel moment. În mine se născuse dorinţa de a şti mai multe despre Dumnezeu, de a-L cunoaşte mai mult. Am simţit atunci că Dumnezeu mă cheamă să-L vestesc celor din întuneric.

La scurt timp după ce mi-am predat viaţa în mâna Domnului, fraţii din adunarea Oastea Domnului m-au pus să slujesc. Am fost invitat să predic în biserica locală, în Buceşti,dar şi în cele din satele vecine: Lieşti, Nămoloasa, Criviţa, Costache Negri, Moisei, Comăneşti etc.

În anul 1946, o secetă mare a cuprins Moldova de Sud. Întreaga recolta s-a uscat şi, inevitabil,o foamete cumplită şi-a arătat colţii. Oamenii erau disperaţi; cei credincioşi sperau că Dumnezeu v-a aduce izbăvire… şi izbăvirea a venit, însă nu era tocmai cum s-au aşteptat ei. Fraţii din comuna Chiuieşti, judeţul Cluj (în vremea aceea judeţul Someş), au trimis un delegat în zona noastră cu următoarea misiune: să găsească tineri şi tinere doritori să lucreze în Ardeal, plata constând în hrană şi îmbrăcăminte.

Ne-am adunat la Iveşti. Eram 28 de tineri, din mai multe localităţi, cu vârsta cuprinsă între 15-20 de ani. Pentru că eram predicator şi mulţi mă cunoşteau, părinţii tinerilor au decis ca eu să fiu conducătorul lor şi şi-au sfătuit copiii să mă asculte.

Datoria mea era să-i ajut şi să-i învăţ să rămână lângă Domnul.

Odată ajunşi în Chiuieşti am avut parte de o mare surpriză: întreg satul ne-a primit cu braţele deschise. Erau acolo ortodocşi, baptişti, penticostali, catolici, ostaşi. Erau mulţi, iar noi eram aşa de bucuroşi că suntem primiţi cu atâta bucurie şi căldură. Am avut grija ca fiecare tânăr de care eram responsabil să fie luat în grijă de către o familie. Eu nu voiam să lucrez numai pentru mâncare şi îmbrăcămine. Eram fierar şi voiam să lucrez pentru bani, ca să pot să-mi ajut şi familia din Moldova.

Astfel, mi-am închiriat un loc micuţ în care să mă pot refugia după o zi obositoare. După 2 săptămâni de la sosirea mea în Ardeal mi-am găsit şi de lucru: în satul Dealul Mare, la 15 km distanţă de Chiuieşti, locuia un om care avea o fierarie, însă din cauza bătrâneţii şi a bolii el nu se mai putea ocupa de ea aşa că mi-a închiriat-o pe gratis.

Toate erau bune şi frumoase, însă un lucru îmi lipsea… în satul acela nu era adunare de ostaşi, ci numai de penticostali, iar despre aceştia eu auzisem niste poveşti tulburătoare, cum duhurile rele îi trântesc de pământ, se zvârcolesc şi fac spume la gură. Când am aflat că printre tinerii de care eram responsabil se aflau unii care frecventau bisericile penticostale i-am mustrat şi le-am cerut să nu mai meargă la adunările acestora. Atunci eram convins că gestul meu a fost unul bun. Printre clienţii mei se aflau şi penticostali. De multe ori, în timp ce eu le executam comanda, ei îmi vorbeau despre credinţa lor. Eram aşa de supărat pe ei şi adeseori îi reduceam la tăcere spunându-le: „Despre religie să vorbiţi la biserică. La atelier vorbim despre ce aveţi nevoie, iar eu vă servesc.”

Din banii pe care îi obţineam la atelier cumpăram grâu şi mălai pe care sora mea Culina le ducea cu ea înapoi în Moldova, unde era aşteptată cu nerăbdare de restul familiei. Astfel, familia mea a reuşit să treacă cu bine peste aceea perioadă dificilă.

Ori de câte ori Culina venea în Ardeal după provizii, stătea în gazdă la o soră penticostală, Rusandra Voievod. Într-o joi seara, amândouă au venit la mine la fierarie şi m-au rugat stăruitor să merg cu ele la biserica penticostală. Nici nu am vrut să aud aşa ceva; nu voiam să am de-a face cu duhurile rele. Mă gândeam: „Cum am să arăt eu în faţa tinerilor pe care i-am mustrat că au fost într-o astfel de biserică? Categoric nu merg acolo.” Obosit însă de insistenţele fetelor am hotărât să le însoţesc şi în timp ce ne îndreptam spre adunare mă gândeam că atunci când voi ajunge acolo îmi voi căuta un loc mai în spate, lângă perete, pentru a mă putea apăra de penticostalii stăpâniţi de duhuri (în cazul în care ar sări la mine).

Când am ajuns acolo, fratii m-au rugat să ocup un loc în faţă, dar i-am refuzat. Mi-am găsit repede un loc mai în spate şi aşteptam încordat, dar şi curios, să văd cum se desfăşoară un serviciu religios la penticostali. La ora de rugăciune, un frate s-a rugat în alte limbi. M-am bucurat că nu e lângă mine şi în timp ce el se ruga eu mă uitam să văd ce se va întâmpla cu el… însă nimic din ce auzisem eu nu s-a întâmplat: nu l-au izbit duhurile de pământ şi nici nu a făcut spume la gură. În timp ce eu meditam la toate astea l-am auzit pe fratele rugân-du-se astfel: „Doamne, Tată, iartă-i petoţi acei care ne vorbesc de rău, căci până să cunoaştem Adevărul aşa am făcut şi noi!”

Auzind rugăciunea asta şi văzând cum lacrimile i se scurg pe obraz, un duh de pocăinţă mi-a cuprins întreaga-mi fiinţă. Atunci mi-am zis: „Doamne, nu este drept ca pentru nişte hulitori să se roage un bărbat plângând. Imediat, Domnul îmi vorbi printr-o soră:

„Tinere care cunosti Cuvântul Meu, de ce nu crezi când Duhul Meu vorbeşte?” Pentru mine, Duhul Sfânt şi darurile Lui erau ceva nou şi învăluit în mister. Auzind însă cuvintele acelea mi-am spus: „Doamne, eu vreau să cred, dar nu ştiu ce.” În clipa aceea, un frate s-a ridicat de pe genunchi şi Duhul Domnului îmi vorbi prin el astfel: „Tocmai de aceea te-am adus aici, ca să ştii ce să crezi şi ce ai să propovăduieşti!”

Ori de câte ori citesc versetele 24 şi 25 din 1 Corinteni 14 îmi vine în minte aceea adunare mică, acea zi de joi seara, când eu am luat hotărârea să rămân în Biserica Penticostală: „Dar, dacă toţi prorocesc, şi intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredinţat de toţi, este judecat de toţi. Tainele inimii lui sunt descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pământ, se va închina înaintea lui Dumnezeu şi va mărturisi că , în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru.”

Viaţa mea de creştin s-a schimbat radical din momentul în care am experimentat prezenţa Duhului Sfânt în viaţa mea. Lucrarea

Duhului m-a uimit şi continuă să mă uimească.

În 4 iulie 1947 am încheiat legământ cu Dumnezeu prin apa botezului, iar primii mei mentori spirituali au fost fraţii Rusu Elisei (foto), care m-a şi botezat, şi Cozma Isidor, conducătorul Bisericii Penticostale din Dealul Mare, unde eram şi eu membru. Când ne întâlneam îmi dădea pasaje din Scriptură, iar la următoarea întâlnire trebuia să le explic ce am înţeles. Prin metoda aceasta am reuşit să citesc şi să înţeleg Scriptura. Printre primii mentori (învăţători) pe care i-am avut se mai numară şi Mihiş Nicolae, Mihiş Augustin, Gheorghe Sigartău (proroc si prezbiter), Lador Vasile (prezbiter), Georgiu Daniel. Fratele Mihiş Nicolae (proroc) a fost cel care m-a învăţat despre lucrarea Duhului Sfânt. Nu eram singurul tânăr pe care dânşii îl mentorau. Îmi amintesc cum mergeam împreună cu mentorii noştri la biserici, pe jos, peste dealuri, prin păduri. Noi, învăţăceii, îi înconjuram pe învăţători şi sorbeam fiecare cuvânt ce le ieşea din gură.

„Aduceti- vii aminte de mai marii vostri, care v-au vestit Cuvdntul  lui Dumnezeu.” (Evrei  13.7)

În 1948, la un an dupa botezul meu, m-am casatorit  cu Isai Raveca  din comuna  Ciceu-Giurgești județul Bistrița Năsăud

In Giurgesti  am locuit 22 de ani, si in timpul  acesta  I-am avut ca mentor  pe fratele  Bangian  Costan  din comuna Negrilesti,  satul Purcaret.  Durnnealui era ordinat  prezbiter  si era si proroc.  EI m-a invatat despre randuiala in Biserica cu privire la darurile Duhului Sfanr, cum trebuie sa fie staruinta dupa Duhul Sfant, sa nu existe indemnuri  la staruinta  de genul „spune dupa mine … ” sau .zi ~a …” etc. Felul lui de a trai, credinta lui in Isus Hristos au fost un model demn de urmat, atat pentru  mine,  cat si pentru  cei din biserica.

Un alt mentor  pe care I-am avut in acea perioada  a fost fratele Stanciu loan din Ciceu Cristur.  Dansul  era pastor  si, de asemenea,  era si proroc.  De la el am invatat  cum sa verific  daca un proroc vorbeste  din partea  Dornnului  sau nu.

Si fratii Murza  Alexandru  si Sirna loan  au avut impact  in viata mea de credinta. Dansii m-au ordinat ca prezbiter in 1954. Atat inainte de ordinare, cat si dupa, dansii  mi-au imbogatit  cunostin­tele biblice  prin sfaturile  si indemnurile intelepte  pe care mi le dadeau.  Multu­mesc lui Dumnezeu  ca S-a folosit  de toti acesti frati extraordinari   ca sa mă formeze  pentru  lucrarea  la care EI m-a chemat.

Cand  am oficiat  prima  casatorie, pastorul  Rusu Elisei  mi-a fost alaturi, Vazandu-ma   nelinistit,  m-a incurajat spunandu-mi   ca inceputul  este mereu greu, insa cu timpul  ma voi obisnui. Odata,  dupa mai multi  ani de la acest eveniment,  mi-a spus:

 – Frate  Sandu,  m-am intalnit  intr-o zi cu un pastor  baptist,  care mi -a spus asa: „Frate  Elisei,  te-a depasit  Sandu Marin.”  Atunci  eu I-am intrebat  daca pe el l-a  depasit cineva si el mi-a raspuns ca nu. I-am spus atunci ca dupa el ramane pustiu pe drumul Evangheliei,  insa dupa mine raman oameni care ii depasesc  pe inaintasii  lor.

Cat este de adevaratl  Este deosebit de important  sa lasam in urma noastra ucenici  care sa poarte  Evanghelia  mai departe,  si in sensul  acesta II avem  ca bun exemplu  chiar pe Domnul  Isus.

Cativa ani mai tarziu, Departamentul Cultelor a cerut ca Bisericile Penticostale sa fie organizate  pe sectoare.  Atunci  a aparut diferenta intre pastor si prezbiter. Pastorul  primea  0 legitimatie  in care erau notate  toate bisericile  din sectorul lui. Prezbiterul  avea voie sa oficieze acte  de cult doar cu acordul  pastorului. Odata cu noua lege am fost ales pastor pe sectorul  ce cuprindea  urmatoarele localitati:  Dej, Maia,  Pintic,  Giurgesti, Negrilesti,  Purcaret  si Breaza.  Daca oficiam acte de cult in alta parte savarșeam o ilegalitate  si riscam  sa mi se ia legiti­matia  de pastor.

Alti mentori care si-au lasat amprenta in viata mea de slujitor au fost: Pop loan din Negreni, pastor pe raionul Dej, Miclea loan si Capillna Augustin din Fodora. Acestia  au fost printre  primii  prezbiteri care au recunoscut  chemarea  mea in slujire de catre Dumnezeu.

Din pacate, au fost si frati prezbiteri care s-au indoit de chemarea  mea si unii chiar au cautat sa ma ocoleasca,  Parerile rautacioase, cuvintele dure si respingerile nu m-au facut  sa renunt  la slujire.  Am continuat sa lupt pentru Domnul si pentru Adevar.  Nu spun ca mi-a fost usor sa trec peste toate, dar am trecut, prin harul Domnului  Isus Hristos  si tot EI m-a ajutat sa nu port ranchiuna  si sa iert din inima.  Am invatat  si 0 Iectie din toate astea: cand voi ajunge  eu mentor  sa nu ma comport  cu tinerii  asa cum s-au comportat  ei cu mine.

In toamna anului 1974 m-am inscris la cursurile biblice de instruire pastorala organizate de fratii din Conducerea Cultului la Bucuresti. Am avut parte de profesori  foarte buni, bine pregatiti, prin care Dumnezeu m-a invatat multe lucruri.

Fiecare slujitor intampina greutati in lucrare și are parte de multe lucruri neplacute. lnsa nu trebuie sa uite că el trebuie sa-l placa Domnului mai întai și apoi bisericii. Nu trebuie sa uite ca slujirea lui trebuie sa fie fara pata  și fara zbarcitura. Datoria Bisericii este sa-l sustina în rugaciune și sa-l ajute atunci cand are nevoie.

Imi amintesc ca, odata, mai multi pastori tineri m-au invitat la o intalnire de-a lor pentru a-mi cere sfatul cu privire Ia marturisire, cum trebuie ea facuta. Le-arn spus cum am procedat eu și cred ca așa și trebuie făcut. Pastorul, diaconul sau alt membru din comitet nu trebuie sub nici o forma sa divulge la altii (nici macar sotiei!) destainuirea facuta de membrii bisericii. Marturisirea este confidentiala și așa trebuie sa rămana ,cu o singură exceptie: dacă cel ce se marturisește urmeaza sa facă vreun rau cuiva sau lui insuși.

Sfatul meu pentru pastori  și prezbiteri este urmatorul: ,,Luati seama dar, la voi înșivă și la toata turma peste care v-a pus Duhul Sfant episcopi, ca sa pastoriti Biserica Domnului pe care a caștigat-o cu însuși sangele Sau” (Fapte 20:28).

, Si orice faceti, cu cuvantul sau cu fapta, sa faceti totul  în Numele Domnului Isus .și mulțumiti prin El lui Dumnezeu Tatal.”  (Coloseni 3:17)

Am luptat pentru promovarea tineretului In slujbe bisericești și i-am îndemnat pe cei varstnici sa predea ștafeta.

In 1989 am fost numit in Comisia de Propuneri alaturi de alti patru frati: Pavel Bochian, Alecsie Vamvu, Gagea loan, Ghinut Vasile. Datoria noastra a fost sa propunem cativa frati pentru comitetul Filialei Oradea. Printre candidati se aflau și Mudura Florian  și Marinel Mesaro. Danșii erau tineri, erau deja membri in Filiala Oradea  și amandoi absolvisera Seminarul Teologic Penticostal de la București.

Eu i-am propus pe cei doi  și fratele Ghinut și cu fratele Gagea au fost de accord cu propunerea mea, însa fratele Bochian și fratele Vamvu au fost impotriva, motivand ca Departamentul Cultelor nu-i va accepta pe cei doi propuși  de mine.Deci eram trei contra doi, tot nu puteam face ceea ce ne doream; am continuat totuși sa pledez pentru promovarea celor doi slujitori tineri. Le-am reamintit fratilor de personajul biblic Daniel. El era un om supus  și respecta toate legile și poruncile date de împarat, totuși în ceea ce privește restrictia pusa cu privire la inchinare, Daniel nu a mai putut fi ascultator. Inchinarea inaintea lui Dumnezeu a fost mult mai importanta,  mai importanta chiar decat propria-i viata.

In cele din urma, fratele Bochian ne-a spus ca 0 sa incerce sa trateze cu inspectorii Departamentului   și îi va ruga ca la alegerile Consiliului Bisericesc sa-i aprobe pe cei doi in conducerea Cultului Penticostal. Am spus atunci ca daca nu vor fi aprobati nu se vor tine alegerile, însa Dumnezeu a schimbat toate lucrurile prin revolutia din decembrie’89.

Noile alegeri s-au tinut la Cluj, fară reprezentantii Departamentului Cultelor, care in toti acei ani au controlat și manipulat alegerile. Dacă pe listele cu candidati aparea vreo persoana care nu ,juca” conform voii lor, atunci acea persoana era taiata de pe lista. In urma alegerilor din 1990 Florian Mudura a fost ales președintele Filialei Oradea, iar Marinel Mesaro, a fost ales președintele Filialei Cluj  și vicepreședinte al Cultului Penticostal.

Dupa revolutie, tinerii slujitori penticostali s-au adunat în București, la sediul Cultului Penticostal din strada Carol Davila 81, cerand ca vechea conducere sa fie inlocuita cu tineri.

Fratele Trandafir,  știind că eu eram un sustinator al celor tineri m-a chemat de urgenta Ia București, deși nu eram în Consiliu Bisericesc. Ajuns acolo, i-am gasit pe tineri adunati la demisolul cladirii și punand la cale înlocuirea batranilor din conducerea Cultului.

Am stat de vorba cu ei  și, printre altele, le-am reamintit de greșeala lui Roboam, care a ignorat sfatul batranilor în favoarea celui primit din partea tinerilor, rezultatul fiind unul catastrofal – dezbinarea lmparatiei (Împarati 12:6-13).                                                . .

Am propus ca în noul Consiliu Bisericesc, pe langa batrani sa fie aleiși tineri, urmand sa propunem aceasta varianta și celor mai în varsta care ne așteptau sus la etaj. Pentru ca aceasta propunere sa intre în vigoare aveam nevoie de acceptarea acestora. Dintre tineri,  Moise Ardelean a fost primul care a acceptat sfatul meu, iar apoi și restul.

Inainte de a intra în camera unde erau adunati fratii în varsta am auzit pe unul dintre ei zicand:

–     Ce cred ei? (se referea la tineri). Daca punem înaintea fratilor problema aceasta (a alegerilor pentru Consiliul Bisericesc) mai multi vor f1 de partea noastra, decat de partea lor.

Ajuns In fata batranilor, mi-am început cuvantarea de la cuvintele auzite.

– Fratilor, ne-am luptat ani de zile împotriva dezidentei, iar acum ne   facem și noi dezidenti? Calculam cati sunt cu ei și cati sunt cu noi? Sa învatam de la Samuel, care, deși a fost înlaturat, așa ca și noi, batranii, nu a încetat sa se roage pentru popor:     ”Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi! Vă voi învăţa calea cea bună şi cea dreaptă”. (1 Samuel12: 23).  Haideti sa-i acceptam pe cei tineri în Conducerea Cultului, sa ne rugam pentru ei și sa-i învatam din experientele noastre.

Fratele Sandru Trandafir a fost primul care a acceptat propunerea mea și a sustinut-o. Si ceilalti frati au acceptat ideea, de asemenea. Duhul Domnului a lucrat în acea zi și nu s-a ajuns la dezbinarea Cultului.       . .

Mai tarziu s-a format un Consilu Bisericesc în care au fost aleși   și tineri și batrani, printre care am fost  și eu. Implicarea tinerilor în conducerea Cultului a fost un lucru bun, un semn de unitate frateasca.

In 1992 mi-am depus cererea de pensionare la Filiala Cluj. Am continuat sa fiu pastor de sector  1 membru în Comisia de Disciplina a Filialei Cluj pana în anul2003, cand am depus o alta cerere rugand sa mi se aprobe predarea sectorului unde slujeam unui pastor mai tanar ca mine, și anume fratelui Miclea Daniel.

Am continuat sa fiu consilier la Casa de Pensii și Ajutoare, unde am fost numit imediat dupa revolutie, pana în anul 2011, cand mie și altor frati mai în varsta ne-a fost aprobata cererea verbala pe care o exprimasem cu ceva timp înainte, de a  fi înlocuiti cu frati mai tineri.

Cred ca este bine ca fratii mai în varsta sa dea întaietatea celor mai tineri în conducerea Bisericii. Nu spun ca noi, cei mai în varsta nu mai suntem de folos, însa puterile noastre sunt mai limitate. Nu mai putem face fata la tot ce implica conducerea unei biserici. Daca ne retragem în linia a doua nu înseamna ca trebuie sa ne oprim din a sluji. Experientele noastre în lucrarea Domnului li pot ajuta pe cei tineri sa fie mai buni și sa faca mai putine greșeli. Sfaturile noastre  și rugaciunile noastre pentru ei sunt foarte importante.

Moise a lasat un urmaș nainte de a merge la Domnul, pe Iosua, iar poporul evreu a cautat sa placa Domnului. Iosua nu a mentorat pe nimeni, nu a lasat în urma lui un lider, iar dupa moartea lui poporul evreu s-a îndepartat de Domnul.

Dumnezeu sa va lumineze pe fiecare și sa va dea întelepciunea  de a ști cum sa procedati pentru binele bisericii.

Lucrarea de mentorare nu este ușoara, însa trebuie facuta..Domnul Isus ne-a lnvatat cum trebuie sa fie un mentor și cum trebuie sa mentoram.sa lasam frati demni de a purta mai departe Cuvantul lui Dumnezeu.

Dumnezeul pacii sa vă sfinteasca El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru sa fie pazite  întregi, fara prihana, la venirea Domnului nostru, Isus Hristos” (1 Tes. 5:23).

Indemnul meu pentru fiecare este:

,lata  de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatalui Domnului nostru,Isus Hristos, din care își trage numele orice familie,  în ceruri și pe pamant, și-L rog ca, potrivit cu bogatia Slavei Sale, sa vă faca să va întariti în putere, prin Duhul Lui, în omul din launtru, așa încat Hristos sa locuiasca  în inimile voastre prin credinta; pentru ca avand radacina și temelia pusa  în dragoste, sa puteți pricepe  împreuna cu toți sfintii care este largimea, lungimea, adancimea și înaltimea; și sa cunoașteti dragostea lui Hristos, care  întrece orice cunoștinta, ca sa ajungeti plini de toata plinatatea lui Dumnezeu. Jar a Celui ce, prin puterea care lucreaza în noi, poate sa faca nespus mai mult decat cerem sau gandim noi, a Lui sa fie slava  în Biserica și în Hristos Isus, din neam  în neam,  în vecii vecilor! Amin!”   (Efeseni 3:14-21)

Multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a lucrat în viata mea în toti acești ani, ca mi-a pastrat mintea clara putand astfel sa transmit adevarul despre tainele Scripturii, tainele vietii creștine, în viata de familie sau în societate, atat prin predici, cat și personal. Adeseori, fratii din tara și din diaspora ma suna pentru a-mi cere sfatul unor probleme bisericești sau familiale, _iar acest fapt ma bucura, deoarece mai pot înca sa fiu de folos celor în nevoi.

Aduceti-va aminte de mai marii voștri, care v-au vestit Cuvantul Lui Dumnezeu; uitati-va cu bagare de seama la sfarșitul felului lor de vietuire și urmati-le credinta! Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:7-8)

Sursa: CuvantulAdevarului

Sursa: CuvantulAdevarului

Destinul cutremurător al românului Richard Wurmbrand, unul dintre cei mai influenţi creştini ai omenirii


Destinul cutremurător al românului Richard Wurmbrand, unul dintre cei mai influenţi creştini ai omenirii: a schimbat pe veci gândirea SUA despre comunişti

Pastorul Richard Wurmbrand este considerat unul dintre cei mai influenţi creştini din toate timpurile. Cărţile sale, despre religie şi chinurile îndurate în închisorile comuniste din România, au fost publicate în peste 80 de limbi. În urma sa a rămas şi o operă caritabilă uriaşă.

Unul dintre cei mai apreciaţi istorici ai Creştinismului, britanicul Geoffrey Hanks, l-a inclus pe Richard Wurmbrand în lucrarea sa, „70 Great Christians”, în care a analizat influenţa a diverşi lideri religioşi în cele 20 de secole de Creştinism. Publicaţia „Times” l-a numit „un român gigantic”, iar alt prestigios cotidian britanic, „The Guardian”, apreciază că, în anii ’60, în plină teroare roşie în estul Europei, Richard Wurmbrand a reuşit să schimbe pentru totdeauna percepţia Occidentului asupra comunismului. Cum înţelegea Vestul ce se întâmplă în lumea comunistă i s-a revelat lui Richard Wurmbrand în Norvegia, în 1964, stat căruia regimul roşu din România îl vânduse pe pastorul luteran contra sumei de 10.000 de dolari. Liderul religios tocmai terminase „un stagiu” prelungit de 14 ani în închisorile comuniste.

Chemat să vorbească în faţa mai multor militari americani staţionaţi în Norvegia, Wurmbrand a fost întrebat de către un colonel cum ar putea Vestul să încerce să coexiste cu regimul totalitar din Est. Drept răspuns, pastorul român, cunoscut pentru dramatismului comportamentului său, s-a îndreptat înspre ofiţerul american şi i-a smuls portofelul din buzunar. Apoi i-a spus: „Ţi-am luat banii! Banii tăi sunt în buzunarul meu. Să coexistăm!”. Ulterior, ofiţerul american l-a convins pe Richard Wurmbrand să plece în Statele Unite ale Americii pentru a pleda cauza anticomunismului cu replica: „Domnilor, să-l trimitem pe acest om în America să le smulgă portofelele tuturor stângiştilor şi să le deschidă ochii!”.

În SUA, tot mai mulţi americani erau revoltaţi de prelungirea războiului din Vietnam, iar mitingurile pentru susţinerea regimului comunist din ţara asiatică se înmulţiseră şi câştigau adepţi. Iniţial, pastorul a vorbit doar în baze militare din zona New York şi, în ciuda discursului său convingător, era convins de insuccesul demersului general şi-şi programase revenirea în Norvegia.

Cu puţin timp înainte de a pleca, a vizitat un prieten pastor protestant din Philadelphia şi a nimerit întâmplător în mijlocul unui miting anti-războiul din Vietnam. Revoltat, românul s-a dus direct la microfon şi a ţipat: „Nu ştiţi nimic despre comunism. Eu sunt doctor! Ar trebui să fiţi de partea victimelor comunismului, în loc să le luaţi apărarea torţionarilor!”. Şi pentru a arată că ştie despre ce vorbeşte şi-a dat jos cămaşa şi a arătat audienţei cele 18 răni adânci căpătate în timpul torturilor din închisorile comuniste. A fost închis în cele mai grele temniţe, rând pe rând, la Rahova, la Jilava, Văcăreşti, Gherla, Craiova, Tg. Ocna, în perioadele 1948-1956 şi 1959-1964.

Trei ani a stat în izolare completă de restul deţinuţilor. Episodul a fost de natură să atragă scoaterea sa cu Poliţia din sală dar, în acelaşi timp, a fost fotografiat de către cei câţiva reporteri prezenţi, iar povestea sa a făcut înconjurul Americii. A fost invitat să-şi prezinte trecutul în zeci de locuri, dar momentul de maximă mediatizare a venit în anul 1966, când a fost chemat în faţa sub-comisiei pentru Afaceri Interne din cadrul Senatului Statelor Unite ale Americii (foto sus). Mărturia sa, publicată ulterior, a fost cel mai bine vândut document al Guvernului Statelor Unite în următorii 3 ani. S-a stabilit cu familia în Statele Unite ale Americii în 1966 şi a înfiinţat organizaţia „Misiu­nea Creştină pentru lumea co­mu­nistă” sau „Vocea Martirilor”, în cadrul căreia a lucrat neîntrerupt, vreme de 30 de ani, şi care este şi acum una dintre cele mai influente organizaţii caritbabile din lume. Cartea sa, „Torturat în numele lui Hristos”, lansată în 1967, a ajuns în scurt timp, de asemenea, un succes pe plan mondial.

De-a lungul anilor, „Vocea Martirilor” a luptat împotriva discriminării creştinilor din Albania, China, Coreea de Nord, Rusia, ţările din America Latină, Somalia, Ethiopia, South Yemen, Iraq, Angola, Mozambic, Golful Arabic ş.a. După prăbuşirea comunismului, organizaţia a militat în special pentru combaterea sărăciei şi educaţia copiilor extrem de săraci.

Şcolit de comunişti la Moscova Trecutul lui Richard Wurmbrand este, însă, la fel de impresionant. Născut în 1909, la Bucureşti, într-o familie evreiască, Richard a rămas orfan de părinţi la vârsta de 9 ani. În perioada interbelică, s-a lăsat sedus de doctrina generoasă şi s-a înscris în Partidul Comunist. Determinarea şi entuziasmul cu care a susţinut cauza l-au ridicat pe scara politică. „În 1927 pleacă la Paris ca să se întâlnească cu o rudă, scriitorul Konrad Bercovici. Acesta îi favorizează o întâlnire cu Rakovski, ambasadorul URSS, care îi era prieten. Făcându-i o bună impresie, Rakokzy îi promite să-l trimită la o şcoală de partid la Moscova. Ajuns la Moscova, studiază vreme de doi ani într-o şcoală de politruci (KUNMZ) ideologia comunistă.

Pe lângă marxisim-leninism, urmează cursuri de sociologie, economie-politică, limba rusă etc. La sfârşitul anului 1928 i se comunică că trebuie să-şi întrerupă studiile pentru a se întoarce în România, ca să lucreze în UTC.”, se arată în biografia oficială a pastorului. Richard Wurmbrand în închisoare În 1929, este arestat pentru că ar fi dorit să publice în clandestinitate un ziar. La proces a fost apărat de celebrul comunist Lucreţiu Pătrăşcanu, dar a fost condamnat la trei ani de închisoare. „La final, la vârsta de numai 21 de ani  obţine patru condamnări, cea mai lungă fiind de 3 ani de puşcărie, apologia făcută comunismului în timpul procesului fiind considerată drept ultragiu adus magistraturii.  Va fi închis până în 1932 la Doftana şi Văcăreşti, alături de floarea comuniştilor români: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Vasile Luca, Stefan Foriş etc. Conform propriei lui declaraţii, în închisoare ţinea conferinţe pentru tovarăşii lui de luptă.”, se mai arată în biografia pastorului. A ieşit în 1932 şi a continuat să lupte pentru cauza comunismului, iar în 1933 este condamnat la 10 ani de închisoare în lipsă. „În 1934 este arestat la Timişoara de către doi agenţi ai Siguranţei, fiind vândut de însuşi secretarul regionalei de partid Timiş. Acest lucru provoacă un declic, Richard realizând înşelătoria provocată de doctrina comunistă. Temelia lui politică se năruie.

Vede acum pe viu cât de uşor se turnau unii pe alţii comuniştii şi, scârbit, se decide să renunţe la orice implicare politică. Scapă de condamnare, face recurs şi la condamnarea din procesul ceferiştilor şi tribunalul, luând notă de schimbarea lui de atitudine îl achită. Ca urmare este exclus din partid şi acuzat de deviationism troţkist. Dezertarea lui nu-i va fi iertată niciodată de foştii lui camarazi”, se mai arată în biografia alcătuită de Mihai Ciucă.

În 1936, se căsătoreşte cu cea care îi va rămâne alături până la sfârşitul vieţii, vreme de 65 de ani, Sabina Oster, o evreică din Cernăuţi. În 1937, aflat într-o perioadă de depresie după dezamăgirea produsă de comunişti, Richard Wurmbrand este convertit la creştinism de către un tâmplar sas din oraşul Săcele, pe nume Christian Wölfkes, care îi înmânează o biblie. Se înscrie în Misiunea anglicană pentru evrei din Bucureşti, care avea ca scop convertirea de evrei. „În urma intrării României în război, Misiunea anglicană se retrage din România şi locul îi este luat de Misiunea luterană norvegiană. Wurmbrand este ordinat ca pastor luteran. În timpul regimului antonescian Richard este arestat de trei ori, anchetat şi maltratat. Familia Sabinei este deportată în Transnistria şi dispare fără urmă, fiind probabil exterminată. În timpul războiului Wurmbrand se va implica în evanghelizarea prizonierilor de război ruşi”, mai scrie Mihai Ciucă. Misiunea norvegiană avea să fie cea care îl va salva în 1966, contra sumei de 10.000 de dolari.

 

A continuat să susţină cauza evreilor, militând pentru înfiinţarea unui stat pe teritoriul Palestinei, iar în preajma anului 1945, s-a manifestat dur împotriva regimului comunist. „Luând parte la un congres al cultelor, la care invitat de onoare era însuşi Petru Groza, proaspăt desemnat prim-ministru în urma alegerilor trucate din 6 martie 1945, Wurmbrand ia cuvântul şi cere participanţilor să-l slujească pe Dumnezeu, nu puterea trecătoare. Asta în contextul în care sala îl ovaţiona pe Stalin, liderii tuturor cultelor grăbindu-se a colabora cu noul regim. Este luat la ochi de autorităţi şi va fi pus sub urmărire”, explică cercetătorul Mihai Ciucă. Richard Wurmbrand a fost arestat în 1948. „Pentru a nu i se da de urmă, în închisoare i se dă alt nume, Vasile Georgescu.

După câteva zile devine coleg de celulă cu Lucreţiu Pătrăşcanu. Ulterior până la proces avea să fie ţinut la izolare vreme de aproape 3 ani. Avea să fie torturat, maltratat, supus ani de zile aşa numitei „reeducări”, vreme în care familia sa nu ştia nimic de el. Se încearcă în mod repetat, inclusiv cu promisiunea de a fi eliberat şi numit episcop, să se obţină colaborarea lui cu regimul. În cele din urmă este condamnat la 10 de ani de închisoare pentru crima de „surpare a ordinii constituţionale”.

Va fi plimbat din închisoare în închisoare, trecând de la Rahova, la Jilava, Văcăreşti, Gherla, Craiova, Tg. Ocna etc.” Soţii Wurmbrand, în timpul unei acţiuni misionare în Africa Soţia sa, Sabina, a fost, de asemenea, închisă în 1950 în temniţele de la Jilava şi Târguşor şi, ulterior, la construcţia Canalului Dunăre-Marea Neagră. A fost eliberată în 1953 şi şi-a aşteptat soţul timp de alţi 11 ani, deşi autorităţile comuniste voiau s-o facă să creadă că a fugit din ţară. Sabina Wurmbrand a murit în California, pe 11 august 2000. La mai puţin de jumătate de an, pe 17 februarie 2001, avea s-o urmeze şi soţul, Richard Wurmbrand.

Citeste mai mult: adev.ro/nm5jtk

Religia penticostală. Regulile după care se ghidează membrii comunităţii


Religia penticostală. Regulile după care se ghidează membrii comunităţii

Religia penticostală este o religie neoprotestantă care pune accentul pe relaţia nemijlocită dintre om şi Dumnezeu, prin botezul cu Duhul Sfânt. Biserica Penticostală are un set de reguli pe care-l urmează de peste un secol.
1. Penticostalii cred că Biblia este singura normă în viaţa de credinţă.

2. Copiii penticostalilor, ca şi ceilalţi oameni, nu pot fi botezaţi până ce nu ajung să se convingă singuri că Isus este Mântuitorul lor personal.

3. Penticostalii cred în vindecările divine (supranaturale). Bolnavii sunt unşi cu untdelemn într-un ritual de vindecare.

4. Penticostalii oficiază Cina Domnului cu pâine nedospită (azimă) şi rodul viţei, nefermentat. De asemenea, ei practică gestul umilinţei, simbolizat de ritualul spălării picioarelor.   Religia penticostală. Reguli de bază

5. Penticostalii cred în darul limbilor. Prin aceasta se înţelege vorbirea supranaturală prin care adeptul pocăit, înzestrat cu acest dar, vorbeste într-o limbă pe care nu o cunoaşte.

6. Biserica Penticostală poate primi membri de probă, pentru un anumit timp. În acest timp, candidatul este cercetat asupra stării lui sufleteşti şi, după ce a pus capăt păcatelor sale şi a dat dovadă că el cunoaşte toate principiile Bisericii, poate fi botezat în apă şi primit ca membru

7. Biserica Penticostală are dreptul să-i excludă pe acei membri care, după ce au fost îndemnaţi de mai multe ori la pocăinţă pentru abaterile lor, stăruiesc mai departe în săvârşirea păcatului. Prin excludere ei pierd dreptul de membru.

8. Biserica Penticostală nu permite ca un credincios să se căsătorească cu o necredincioasă sau invers. Divorţul este îngăduit numai în cazul de adulter dovedit.

9. Concubinajul şi avortul nu sunt îngăduite.

10. Penticostalii serbează ca zi de odihnă ziua de duminică.   Reguli în religia penticostală: modestie şi simplitate

11. Penticostalii sunt obligaţi să ajute cu darurile lor orice lucrare la care sunt chemaţi şi mai ales să participe regulat la strângerile care au loc în fiecare duminică în toate Bisericile.

12. Penticostalii trebuie să urmărească în îmbrăcămintea lor modestia şi simplitatea. Aceştia nu trebuie să se potrivească principiilor lumii, nici să iubească deprinderile lumeşti, care întotdeauna înclină spre păcat. Prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu, mai cred penticostalii.

13. Penticostalii cred că după moarte sufletul care se desparte de trup rămâne în stare de conştienţă. Sufletele credincioşilor se mută într-o stare de odihnă, pace şi fericire conştientă, pe când sufletele necredincioşilor se duc într-un loc de chinuri, toţi aşteptând judecata din urmă şi învierea universală.

14. Penticostalii folosesc traducerea Cornilescu a Bibliei.

15. Penticostalii cred în loialitatea faţă de ţară şi faţă de autorităţile statului.

16. Penticostalii se opun oricăror discriminări de rasă, naţionalitate sau convingere religioasă.   Biserica penticostală are o casă proprie de pensii

17. Bisericile penticostale sunt conduse de pastori, ajutaţi în misiunea lor de Comitetul bisericesc.

18. Biserica Penticostală are o Casa de Pensii şi Ajutoare care se organizează potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi conform normelor legale în vigoare referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale.

Istoria Bisericii Penticostale în România  Site-ul oficial al Bisericii Penticostale oferă detalii cu privire la începuturile acestei mişcări religioase în ţara noastră.   În anul 1921, familia Gheorghe şi Persida Bradin, din comuna Păuliş, judeţul Arad, primeşte ştirea că în Statele Unite, există o mişcare  religioasă bazată pe reactualizarea doctrinelor creştine cu privire la botezul cu Duhul Sfânt şi vindecări divine. În acea vreme soţia lui Gheorghe Bradin era bolnavă, iar vindecarea pe cale medicală nu fusese posibilă. Vestea că mai există o posibilitate şi anume vindecarea  prin credinţă a venit la timp, aducând cu ea nădejdea în puterea lui Dumnezeu.   În iunie 1922 Gheorghe Bradin s-a rugat pentru vindecarea soţiei sale care suferea de tuberculoză şi hidropizie şi ea a fost vindecată de Domnul. Gheorghe Bradin a hotărât să deschidă prima Biserică Penticostală din România, în Păuliş, la 10 septembrie 1922.

La sfârşitul anului această biserică avea 30 de membri.   Penticostalii au fost adesea persecutaţi în prima jumătate a secolului trecut, fiind consideraţi de conducerea Bisericii Ortodoxe Române drept fanatici. Ministerul Cultelor, prin decizia nr. 114119 din 1933 a declarat penticostalii, atât sub acest nume cât şi sub noul lor nume de „Biserica lui Dumnezeu Apostolică”, ca fiind o sectă interzisă.   Cultul penticostal a primit o recunoaştere din partea statului, sub numele oficial de Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România pe 14 noiembrie 1950, prin Decretul nr.1203 semnat de preşedintele Parlamentului, Petru Groza. Dosarele CNSAS au scos la iveală că pe parcursul perioadei comuniste mai mulţi pastori penticostali au fost colaboratori ai Securităţii.   Conform estimării făcute de Cultul Penticostal, în 1982 erau 785 de biserici oficiale penticostale, 142 de pastori şi aproape 150.000 de credincioşi inclusiv copiii. După Revoluţia din 1989, bisericile penticostale şi slujitorii lor au putut să lucreze în deplină libertate. Conform ultimului recensământ, în România trăiesc astăzi peste 350.000 de penticostali.

Citeste mai mult: adev.ro/nin9h6